Loading...

Štrukturálne fondy

Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 - Farmácia

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: marec 2019 – november 2020

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 - Chemické disciplíny

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Termín realizácie: január 2019 – november 2020

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 25

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: jún 2018 – máj 2020

Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenie 2.1
Termín realizácie: apríl 2009 – marec 2011

Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach

Operačný program: Vzdelávanie
Termín realizácie: máj 2010 – apríl 2013

Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1
Obdobie realizácie projektu: júl 2009 – február 2011

Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1
Obdobie realizácie projektu: máj 2010 – október 2013

Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1
Obdobie realizácie projektu: októbert 2012 – marec 2015

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1
Obdobie realizácie projektu: február 2014 – september 2015

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenie 1.1
Obdobie realizácie projektu: marec 2014 – február 2015

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2
Obdobie realizácie projektu: január 2012 – december 2013

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: október 2018 – september 2020

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 12

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 310040 – 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: júl 2020 – jún 2022

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: december 2020 – november 2022

Podpora zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 1 Vzdelávanie
Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 39 – Archív, Poslucháreň

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: január 2022 – december 2023

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 4

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: jún 2022 – december 2023

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 6

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 6. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Obdobie realizácie projektu: apríl 2022 – december 2023

PARTNERSKÉ PROJEKTY

NEAT Projekt

Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond.
Termín realizácie: október 2012 – september 2015
Typ projektu: ERASMUS

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice)

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Obdobie realizácie projektu: júl 2013 – jún 2015

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Obdobie realizácie projektu: december 2015 – jún 2018

Centrum excelentnosti pre parazitológiu

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Obdobie realizácie projektu: apríl 2009 - jún 2012

Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os 1 Podpora výskumu a vývoj
Obdobie realizácie projektu: január 2010 - marec 2012

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Obdobie realizácie projektu: november 2010 - október 2013

Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os 1 Podpora výskumu a vývoj
Obdobie realizácie projektu: november 2010 - október 2013

Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Obdobie realizácie projektu: júl 2011 - február 2014

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Obdobie realizácie projektu: júl 2019 – jún 2023

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Obdobie realizácie projektu: november 2019 – jún 2023

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023