Loading...

Štipendijný program EHP Slovensko

Projekty financované cez štipendijný program EHP Slovensko

Mobilitný projekt medzi vysokými školami

Číslo Projektu: SK06-II-01-003
Názov programovej oblasti: Štipendijný program EHP Slovensko
Obdobie realizácie projektu: máj 2015 – september 2016

Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø

Číslo Projektu: SK06-IV-02-012
Názov Programovej oblasti: Štipendijný program EHP Slovensko
Termín realizácie: september 2015 – august 2016