Loading...

Organizačná štruktúra

KONTAKT

Univerzitná knižnica a edičné stredisko

Riaditeľka Telefón E-mail Web
Bodnárová Libuša, MVDr. +421915986672 libusa.bodnarova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Holečková Zuzana, Mgr. +421917729873 zuzana.holeckova@uvlf.sk -

Oddelenie informačné

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Slaninová Zuzana, Ing. +421915986740 zuzana.slaninova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Gregorovičová Ľudmila +421915986742 - -

Oddelenie budovania a doplňovania fondov

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Garčárová Monika, MVDr. +421915986746 monika.garcarova@uvlf.sk -
Gomolčáková Mária +421915991463 maria.gomolcakova@uvlf.sk -
Mandelíková Andrea, Mgr. +421915986744 andrea.mandelikova@uvlf.sk -

Edičné stredisko a predajňa literatúry

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Báštiová Ivana, Bc. +421917918359 ivana.bastiova@uvlf.sk -
Gabriela Oroszová, Ing. +421905724832 gabriela.oroszova@uvlf.sk -
Novysedláková Marta, Mgr. +421915992808 marta.novysedlakova@uvlf.sk -