Loading...

Dizajn manuál a logo

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach využíva tri jazykové varianty loga – slovenský, latinský a anglický. Farebnosť loga vychádza z farieb mesta Košice, menovite z modrej a žltej, pričom modrá je zároveň farbou veterinárskej profesie, ďalej čiernej farby a tiež bielej farby ako farby pozadia. Písmo a obrysová línia kruhu sú modré. Palica a lekárnické váhy sú čierne, had žltý. Písmeno “V” má modrú výplň a žltý obrys. Univerzita rovnako využíva aj doplkové farby a varianty. Podrobné informácie sú uvedené v dizajn manuáli. Pri príležitosti 70. výročia svojho založenia v roku 2019 používala UVLF špeciálne logo.