Loading...

Organizačná štruktúra

Univerzitná veterinárna nemocnica

Charakteristika

Univerzitná veterinárna nemocnica je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (Medi-Park Košice). Nemocnica predstavuje významné pracovisko pre realizáciu klinickej činnosti univerzity a má významné postavenia z hľadiska potrieb vzdelávacieho procesu budúceho veterinárneho lekára, vytvárania podmienok na klinický výskum a poskytovania preventívno-liečebných služieb pre klientov. Toto vysokošpecializované zariadenie je jedinečné na Slovensku, vybavené napr. unikátnymi inkubátormi pre malé zvieratá či špeciálnym laminárnym boxom na výrobu liekov pre onkologických pacientov, a určite výrazne prispeje k zlepšeniu kvality výučby našich i zahraničných študentov i dostupnosti služieb pre našich klientov. Nemocnica je klientom k dispozícii nonstop, s pohotovostnou službou zabezpečenou prítomným veterinárnym lekárom.

Univerzitná veterinárna nemocnica je určená širokej verejnosti, a to nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Nemocnica pôsobí aj ako referenčne pracovisko, súkromní veterinárni lekári do nej môžu posielať pacientov, ktorí majú komplikácie alebo si vyžadujú špeciálne operačné zákroky s následnou krátkodobou, pripadne dlhodobou hospitalizáciou a monitoringom pacienta.

Univerzitná veterinárna nemocnica je aj pracovisko výskumné. Vďaka prístrojovému vybaveniu sa dajú výsledky klinických vyšetrení použiť na klinický výskum, ktorého výsledky môžeme posunúť aj pre vedeckú spoluprácu v humánnej medicíne s cieľom zlepšiť diagnostické, operačné a terapeutické postupy. Vieme sa tak priblížiť a aktívne prispieť k celosvetovej koncepcii jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína a prostredníctvom ochrany zdravia zvierat chrániť zdravie ľudí, čo je základným poslaním veterinárnej medicíny.

Organizačné členenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice: