Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika koní

Charakteristika pracoviska

Klinika koní je univerzitným vedecko-pedagogickým multifunkčným pracoviskom so zameraním na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb koní. Zastrešuje problematiku internej medicíny, ortopédie, chirurgie, reprodukcie, zobrazovacích techník, anesteziológie. Kone sú poukazované na kliniku veterinárnym lekárom alebo sú objednávané priamo majiteľom. Klinika poskytuje 24 hodinový servis riešenia naliehavých stavov.

Klinika koní poskytuje:
  • 24 hodinovú operačnú pohotovosť pre kone s kolikou a iné urgentné stavy
  • Hospitalizáciu pacienta s 24 hodinovým odborným dohľadom
  • Chirurgické a ortopedické vyšetrenie a ošetrenie koní
  • Vyšetrenie a ošetrenie v oblasti vnútorných chorôb koní
  • Reprodukčný servis pre kobyly (inseminácia chladeným a hlboko zmrazeným semenom, rannú diagnostiku gravidity kobýl)
  • Komplexné vyšetrenie koňa pred kúpou
  • Periodické a ortopedické podkúvanie koní
  • Poradenský servis pre chovateľskú verejnosť