Loading...

Orgány univerzity

VEDENIE UVLF V KOŠICIACH


prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.

REKTOR
sekretariat@uvlf.sk

MVDr. Martin TOMKO, PhD.

PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE
martin.tomko@uvlf.sk

doc. MVDr. Jana KOŠČOVÁ, PhD.

PROREKTORKA PRE VEDECKO-VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
jana.koscova@uvlf.sk

doc. MVDr. Zuzana KOSTECKÁ, PhD.

PROREKTORKA PRE ROZVOJ ŠKOLY A HODNOTENIE KVALITY
zuzana.kostecka@uvlf.sk

MVDr. Boris VOJTEK, PhD.

PROREKTOR PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A INTERNACIONALIZÁCIU, POVERENÝ VÝKONOM FUNKCIE PROREKTORA PRE KLINICKÚ ČINNOSŤ A STYK S PRAXOU
boris.vojtek@uvlf.sk

Ing. Róbert SCHRÉTER, PhD.

KVESTOR
robert.schreter@uvlf.sk