Loading...

Kontakty

Katedry

Meno Telefón E-mail Web
Almášiová Viera, doc. MVDr., PhD. +421918967942 viera.almasiova@uvlf.sk
Andrašková Sandra, MVDr., PhD. +421917913081 sandra.andraskova@uvlf.sk -
Andrejčáková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984773 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk
Antožiová Vladimíra +421915984587 vladimira.antoziova@uvlf.sk -
Bačkorová Miriam, RNDr., PhD. +421907532336 miriam.backorova@uvlf.sk -
Balážová Ľudmila, PharmDr., PhD. - - -
Balážová Lýdia +421915984596 lydia.balazova@uvlf.sk -
Baloďanská Ivana, Mgr. +421915992260 ivana.balodanska@uvlf.sk -
Barbušinová Eva, RNDr., PhD. +421905392173 eva.barbusinova@uvlf.sk -
Bartková Valéria, PhDr. +421915984742 valeria.bartkova@uvlf.sk
Bartkovský Martin, Mgr., PhD. +421917124764 martin.bartkovsky@uvlf.sk -
Bášti Roman +421915992259 roman.basti@uvlf.sk -
Bedlovičová Zdenka, RNDr., PhD. +421905562369 zdenka.bedlovicova@uvlf.sk -
Bednáriková Veronika +421915984655 veronika.bednarikova@uvlf.sk -
Bekešová Barbora, MVDr., PhD. - barbora.bekesova@uvlf.sk -
Beňová Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984681 katarina.benova@uvlf.sk -
Boľanovská Denisa +421905063446 denisa.bolanovska@uvlf.sk -
Borovská Ľudmila +421915984594 ludmila.borovska@uvlf.sk -
Bosáková Lenka, RNDr. +421915986728 lenka.bosakova@uvlf.sk -
Brandis Jana +421917218031 jana.brandis@uvlf.sk -