Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Preukaz študenta

Základné informácie o ISIC preukaze

Preukaz študenta slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy. Preukaz študenta je zároveň aj medzinárodným preukazom študenta ISIC, čo je jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na stránkach ISIC-u. Preukaz má v sebe bezkontaktný čip, ktorý umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

Všetky potrebné informácie získate na portále www.preukazstudenta.sk. Portál je určený pre všetkých držiteľov preukazu študenta denného i externého štúdia vysokej školy ako aj všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o použití preukazu študenta vysokej školy. Cieľom portálu je informovať vás o základných funkciách a možnostiach využívania preukazu študenta vysokej školy hlavne v externom prostredí ako je využitie v dopravných spoločnostiach SR, knižniciach a podobne.

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti študentom denného štúdia na vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky alebo študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí.

Študenti, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku. Zakúpením známky ISIC a aktiváciou preukazu získate licenciu ISIC platnú až do 30.9., univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém) a externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice a pod.).

Skontrolujte si platnosť
svojho preukazu ISIC