Loading...

Iné projekty

Iné projekty

Nadácia SPP
Nadácia U.S. Steel Košice

Alternatívne zvieracie modely vo výskume a pedagógii

Riešiteľ: Eva Petrovová, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 06/2022-12/2022
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nadácie U. S. Steel Košice.