Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE

Komisie pre rigorózne konanie

 1. pre rigorózne skúšky v študijnom odbore farmácia:
  Farmakológia
  predseda komisie:
  prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Farmakológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Klinická farmakológia
  Veterinárna farmakológia
  Fytofarmaka a voľné radikály
  Fyziológia a patologická fyziológia
  Toxikológia
  predseda komisie:
  prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Toxikológia a farmakológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Imunotoxikológia
  Rádiofarmakológia a rádiofarmaká
  Molekulová biológia
  Farmaceutická botanika
  Mikrobiológia a Imunológia
  predseda komisie:
  prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Mikrobiológia a imunológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Farmaceutická biotechnológia
  Biochémia
  Virológia a imunotoxikológia
  Farmakológia
 2. pre rigorózne skúšky v študijnom odbore veterinárske lekárstvo:
  Hygiena a technológia potravín
  predseda komisie:
  prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Kvalita a zdravotná bezpečnosť produkovaných potravín
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Kvalita a zdravotná bezpečnosť produktov hydiny, zveriny, rýb a medu
  Kvalita a zdravotná bezpečnosť produktov v gastronómii
  Kvalita a zdravotná bezpečnosť rastlinných produktov
  Kvalita a zdravotná bezpečnosť nápojov
  Pohoda a ochrana zvierat
  predseda komisie:
  prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Welfare zvierat a etika
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Legislatíva a zásady v oblasti welfare zvierat
  Welfare farmových zvierat
  Welfare spoločenských zvierat
  Ochrana voľne žijúcich živočíchov a welfare