Loading...

Kliniky a lekáreň

Pohotovosť

Klinika malých zvierat
Nepretžite v rámci Univerzitnej veterinárnej nemocnice
Pohotovostná služba Kliniky malých zvierat
+421 905579559
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
Nepretžite v rámci Univerzitnej veterinárnej nemocnice
Klinika koní
+421 907771990
Počas vianočných sviatkov bude Klinika koní z objektívnych dôvodov pracovať v obmedzenom režime.
Klinika koní bude prijímať nových akútnych pacientov po konzultácii so službukonajúcim veterinárnym lekárom.
Pracovné dni
15:30 - 8:00
Dni pracovného pokoja
24 hodín
Klinika prežúvavcov
+421 915984589
Pracovné dni
15:30 - 7:15
Dni pracovného pokoja
0:00 - 9:00; 12:00 - 0:00
Klinika ošípaných
+421 915992257
Pracovné dni
18:00 - 7:30
Dni pracovného pokoja
0:00 - 8:00; 12:00 - 0:00