Loading...

Prihlasovanie sa do informačných systémov UVLF

 • Prihlásenie na Outlook Office 365outlook.office365.com
  Prihlasovacie meno (Login): ID_študenta_z_AiS2@student.uvlf.sk
  Heslo (Password): heslo do mailu
   
 • Prihlásenie na Outlook Office 365 pre 1.ročník outlook.office365.com
  Prihlasovacie meno (Login): ID_študenta_z_AiS2@student.uvlf.sk
  Heslo (Password): Heslo.rodné_čislo_bez_lomítka (príklad: Heslo.0123456789)

  Pravidlá pre zmenu hesla:
  Heslo musí obsahovať aspoň:
  • jedno veľké písmeno
  • jedno malé písmeno
  • jednu číslicu
  • jeden znak (napr.: . , ? * a pod.)
  • minimálna dĺžka hesla musí byť 9 znakov
  • heslo nesmie obsahovať krstné meno a ani priezvisko

 • Prihlasovanie do MS Teams
  Prihlasovacie meno (Login): ID_študenta_z_AiS2@student.uvlf.sk (príklad: 12345@student.uvlf.sk)
  Heslo (Password): heslo do Outlook Office 365

  Microsoft Teams – inštalácia a skúšobný hovor na (mac OS)
  Microsoft Teams – inštalácia a skúšobný hovor na (Windows)
  Microsoft Teams – prihlásenie sa na prednášku


  Nutné použiť nainštalovanú aplikáciu (nie webovy prehliadač) MS Teams v PC/NB/Apple (nie mobil/tablet)!

 • Prihlasovanie do Moodle
  Prihlasovacie meno (Login): ID_študenta_z_AiS2 (príklad: 12345)
  Heslo (Password): Heslo do Moodle