Loading...

PUBLIKÁCIE a INOVÁCIE

Tvoriví pracovníci a publikácie

Prehľad počtu tvorivých pracovníkov na publikáciu
IF publikácie 2016*
2,62
IF publikácie 2017*
2,12
vedecké publikácie 2016**
1,21
vedecké publikácie 2017**
1,06
publikácie celkom 2016
0,19
publikácie celkom 2017
0,17

* IF publikácie (ADC, ADD, ADM, ADN)
** publikácie (ADC, ADD, ADM, ADN, ADE, ADF, AED)

Prehľad počtu citácií na tvorivého pracovníka
SCI 2016
5,11
SCI 2017
5,83
citácie celkom 2016
5,31
citácie celkom 2017
6,17