Loading...

PUBLIKÁCIE a INOVÁCIE

Významné vedecké publikácie UVLF v Košiciach za roky 2016-2022 (IF ≥ 3)

Rok
ADC, ADD
ADM, ADN
Spolu
Počet TP na publikáciu*
2016
13
2
15
2,62
2017
10
6
16
2,12
2018
21
3
24
2,24
2019
26
9
35
2,03
2020
39
17
56
1,89
2021
56
24
80
1,41
2022

* počet tvorivých pracovníkov na celkový počet vedeckých publikácií v impaktovaných časopisoch UVLF