Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2024/2025

UVLF si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu štúdia v akademickom roku 2023/2024 vzhľadom na bezpečnostné a preventívne opatrenia alebo iné závažné udalosti.

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
16. 09. 2024 o 10.00 hod.
Aktív učiteľov:
16. 09. 2024 o 13.00 hod.
Imatrikulácia:
18. 10. 2024
Zlatá promócia:
25. 10. 2024
Prijímacie konanie on line formou:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)
07. 06. 2025
náhradný termín 10. 06. 2025
Promócia:
26. a 27. 06. 2025
Dni pracovných príležitostí pre študentov 5. a 6. ročníka ŠP VVL a HP
03. 04. 2025

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes, ŠP VetNur) 1. - 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ) 1. - 2. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
16. 09. 2024 – 13. 12. 2024
Skúšobné obdobie
16. 12. 2024 – 07. 02. 2025
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5 mesačná prax do 31. 12. 2024
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM
bloková forma od 02. 09. 2024 do 03. 06. 2025
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
27. – 31. 01. 2025
5. ročník ŠP VVL, HP, ŠP GVM
03. – 04. 03. 2025
Termín na prvé opakovanie
09. – 11. 06. 2025
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
09. 01. 2025
(pre študentov ŠP VVL, GVM, ktorí spĺňajú predpísané podmienky na pripustenie k štátnej skúške, napr. opakovaný zápis štátnej skúšky, a pod.)
Štátne skúšky 6. ročník ŠP HP:
Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
25. 11. 2024
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
03. 02. 2025
10. 03. 2025
Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
10. 01. 2025
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
14. 02. 2025
14. 03. 2025
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
24. 10. – 29. 10. 2024
12. – 17. 12. 2024
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina 1
skupina B
skupina 4
Choroby ošípaných
skupina C
skupina 2
skupina D
skupina 3
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina 3
skupina A
skupina 2
Choroby koní
skupina D
skupina 4
skupina C
skupina 1
Termín na prvé opakovanie
03. – 06. 02. 2025
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip ExF) 3. – 4. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes ExF) 1. – 3. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ ExF) 1. – 2. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2024 – 10. 09. 2024
2. sústredenie
28. 09. 2024 – 06. 10. 2024
3. sústredenie
26. 10. 2024 – 03. 11. 2024
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
07. 09. 2024 – 15. 09. 2024
2. sústredenie
05. 10. 2024 – 13. 10. 2024
3. sústredenie
02. 11. 2024 – 10. 11. 2024
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2024 – 10. 09. 2024
2. sústredenie
28. 09. 2024 – 06. 10. 2024
3. sústredenie
26. 10. 2024 – 03. 11. 2024
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
07. 09. 2024 – 15. 09. 2024
2. sústredenie
05. 10. 2024 – 13. 10. 2024
3. sústredenie
02. 11. 2024 – 10. 11. 2024
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2024 – 10. 09. 2024
2. sústredenie
28. 09. 2024 – 06. 10. 2024
3. sústredenie
26. 10. 2024 – 03. 11. 2024
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
1. sústredenie
07. 09. 2024 – 15. 09. 2024
2. sústredenie
05. 10. 2024 – 13. 10. 2024
3. sústredenie
02. 11. 2024 – 10. 11. 2024
ŠP veterinárna sestra - 1. ročník
1. sústredenie
07. 09. 2024 – 15. 09. 2024
2. sústredenie
05. 10. 2024 – 13. 10. 2024
3. sústredenie
02. 11. 2024 – 10. 11. 2024
ŠP veterinárna sestra - 2. ročník
1. sústredenie
14. 09. 2024 – 22. 09. 2024
2. sústredenie
12. 10. 2024 – 20. 10. 2024
3. sústredenie
16. 11. 2024 – 24. 11. 2024
ŠP veterinárna sestra - 3. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2024 – 10. 09. 2024
2. sústredenie
28. 09. 2024 – 06. 10. 2024
3. sústredenie
26. 10. 2024 – 03. 11. 2024
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 1. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2024 – 10. 09. 2024
2. sústredenie
30. 09. 2024 – 08. 10. 2024
3. sústredenie
04. 11. 2024 – 12. 11. 2024
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 2. ročník
1. sústredenie
14. 09. 2024 – 22. 09. 2024
2. sústredenie
19. 10. 2024 – 27. 10. 2024
3. sústredenie
23. 11. 2024 – 01. 12. 2024
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný semester

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. – 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes, ŠP VetNur) 1. - 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ) 1. - 2. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
10. 02. 2025 – 09. 05. 2025
Skúšobné obdobie
12. 05. 2025 – 14. 07. 2025
18. 08. 2025 – 25. 08. 2025
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 07. 03. 2025
ŠP F
do 14. 03. 2025
ŠP K, TaKP, CanHip
do 25. 03. 2025
ŠP VVL, HP, PaOZ
do 02. 04. 2025
ŠP GVM, JSP NoŽ
do 08. 04. 2025
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP pohoda a ochrana zvierat
Výučba:
do 21. 03. 2025
Skúšky za 2. ročník:
do 23. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Pohoda a ochrana zvierat a životného prostredia, obhajoba ZP
Fyzioterapia a rehabilitácia zvierat (výberová)

02. – 06. 06. 2025
09. 06. 2025
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 21. 03. 2025
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín, obhajoba záverečnej práce
Správna výrobná prax pri výrobe potravín

02. 05. 2025

30. 05. 2025
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 21. 03. 2025
Skúšky za 3. ročník:
do 12. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
19. – 23. 05. 2025
3. ročník ŠP veterinárna sestra
Výučba:
do 21. 03. 2025
Skúšky za 3. ročník:
do 23. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
02. – 05. 06. 2025
3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 21. 03. 2025
Skúšky za 3. ročník:
do 15. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
22. – 23. 05. 2025

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
02. – 19. 01. 2025
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
27. – 30. 01. 2025
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
27. – 28. 02. 2025
28. 03. 2025
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
01. 02. – 09. 05. 2025
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
12. – 16. 05. 2025
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
16. ¬ 17. 06. 2025
22. 08. 2025
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP HP a ŠP GVM
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, veterinárska legislatíva a verejné a súdne veterinárske lekárstvo
5. ročník ŠP GVM II, III

09. 06. – 12. 06. 2025
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM

02. 07. – 11. 07. 2025
Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP HP

11. 07. 2025
Termín na prvé opakovanie
koniec augusta
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL, HP (skupiny A–D) a ŠP GVM (skupiny 1–4):
20. – 26. 03. 2025
15. – 21. 05. 2025
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina 3
skupina D
skupina 2
Choroby ošípaných
skupina A
skupina 4
skupina B
skupina 1
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina 1
skupina C
skupina 4
Choroby koní
skupina B
skupina 2
skupina A
skupina 3
Termín na prvé opakovanie
25. – 30. 04. 2025
19. – 23. 06. 2025
Termín na druhé opakovanie
25. – 30. 04. 2025
19. – 23. 06. 2025
22. 8. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
3. ročník ŠP JSP NoŽ
02. 06. – 06. 06. 2025
Termín na prvé opakovanie
07. 07. 2025
Obhajoby záverečných prác
6. ročník ŠP VVL, HP a ŠP GVM
26. 05. – 03. 06. 2025
Externá forma štúdia
ŠP kynológia (ŠP K ExF) 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip ExF) 3. – 4. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes ExF) 1. - 3. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ ExF) 1. - 2. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP kynológia (ŠP K ExF), Vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii externá forma (CanHip ExF):
do 25. 03. 2025
ŠP PaOZ ExF:
do 02. 04. 2025
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
2. sústredenie
01. 02. 2025 – 09. 02. 2025
3. sústredenie
01. 03. 2025 – 09. 03. 2025
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
2. sústredenie
08. 02. 2025 – 16. 02. 2025
3. sústredenie
08. 03. 2025 – 16. 03. 2025
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
2. sústredenie
01. 02. 2025 – 09. 02. 2025
3. sústredenie
01. 03. 2025 – 09. 03. 2025
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 4. ročník:
do 12. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
19. – 23. 05. 2025
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
2. sústredenie
01. 02. 2025 – 09. 02. 2025
3. sústredenie
01. 03. 2025 – 09. 03. 2025
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
Odborná prax
Skúšky za 4. ročník
do 15. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
22. – 23. 05. 2025
ŠP veterinárna sestra - 1. ročník
1. sústredenie
18. 01. 2025 – 26. 01. 2025
2. sústredenie
15. 02. 2025 – 23. 02. 2025
3. sústredenie
08. 03. 2025 – 16. 03. 2025
ŠP veterinárna sestra - 2. ročník
1. sústredenie
18. 01. 2025 – 26. 01. 2025
2. sústredenie
15. 02. 2025 – 23. 02. 2025
3. sústredenie
08. 03. 2025 – 16. 03. 2025
ŠP veterinárna sestra - 3. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
2. sústredenie
01. 02. 2025 – 09. 02. 2025
3. sústredenie
01. 03. 2025 – 09. 03. 2025
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 1. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2025 – 19. 01. 2025
2. sústredenie
01. 02. 2025 – 09. 02. 2025
3. sústredenie
01. 03. 2025 – 09. 03. 2025
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 2. ročník
1. sústredenie (blok PP)
18. 01. 2025 – 26. 01. 2025
2. sústredenie
15. 02. 2025 – 23. 02. 2025
Skúšky za 2. ročník:
do 20. 05. 2025
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Pohoda a ochrana zvierat a životného prostredia, obhajoba ZP
02. – 06. 06. 2025
Fyzioterapia a rehabilitácia zvierat (výberová)
09. 06. 2025

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02.09.2024 - 13.09.2024
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
II.
16.09.2024 - 31.10.2024
ŠS: 24.10. - 29.10.2024
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
príprava na ŠS; štátne skúšky
III.
04.11.2024 - 17.12.2024
ŠS: 12.12. - 17.12.2024
7*
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
príprava na ŠS; štátne skúšky
IV.
18.12.2024 - 06.01.2025
2
Príprava ZP a prípadná náhrada klinických praxí
V.
07.01.2025 - 31.01.2025
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VI.
05.02. 2024 – 22.03.2024
03.02.2025 - 06.02.2025
1
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných;
príprava na ŠS; štátne skúšky
VII.
10.02.2025 - 28.03.2025
ŠS: 20.03. - 26.03.2025
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných;
príprava na ŠS; štátne skúšky
VIII.
31.03.2025 - 23.05.20251,2
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných;
príprava na ŠS; štátne skúšky
IX.
26.05.2025 - 03.06.2025
2
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
1 Dni pracovných príležitostí 03. 04. 2025
2 Pri organizácií blokovej výučby je potrebné zohľadniť stanovené termíny na opakovanie štátnych skúšok v danom ak. roku (viď harmonogram štúdia)

Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP HP
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02.09.2024 - 13.09.2024
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
II.
16.09.2024 - 27.09.2024
2
Teoretická výučba štátnicových predmetov HaT mlieka a MV a HaT mäsa a MV
III.
30.09.2024 - 31.10.2024
5
Praktická výučba štátnicových predmetov HaT mlieka a MV
IV.
04.11.2024 - 20.12.2024
ŠS: 25.11.2024
7*
Praktická výučba štátnicových predmetov HaT mäsa a MV, príprava na ŠS a ŠS z predmetu HaT mlieka a MV
V.
23.12.2024 - 10.01.2025
ŠS: 10.01.2025
3
Príprava ZP a príprava na ŠS HaT mäsa a MV; štátna skúška
VI.
07.01.2025 - 31.01.2025
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VII.
03.02.2025 - 06.02.2025
1
Blok opravných štátnych skúšok
VIII.
10.02.2025 - 28.03.2025
ŠS: 20.03. - 26.03.2025
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných;
príprava na ŠS; štátne skúšky
IX.
31.03.2025 - 23.05.20251,2
ŠS: 15. - 21.05.2025
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných;
príprava na ŠS; štátne skúšky
X.
26.05.2025 - 03.06.2025
2
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
1 Dni pracovných príležitostí 03. 04. 2025
2 Pri organizácií blokovej výučby je potrebné zohľadniť stanovené termíny na opakovanie štátnych skúšok v danom ak. roku (viď harmonogram štúdia)

HARMONOGRAM PRAXÍ A STÁŽÍ V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025
Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
1. ročník ŠP VetSes DF, ExF
1. ročník ŠP VetNur
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (máj – august 2025)
1. ročník ŠP PaOZ DF, ExF
40 hodín
prax v oblasti ochrany zvierat a pohody
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
2. ročník ŠP VetSes DF, ExF
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (máj – august 2025)
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (máj – august 2025)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (máj – august 2025)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
4. ročník ŠP CanHip ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (máj – august 2025)
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky (máj – august 2025)
4. ročník ŠP GVM
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (máj – august 2025)
4. ročník ŠP HP
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (máj – august 2025)
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (máj – august 2025)
5. ročník ŠP HP
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (máj – august 2025)
40 hodín
potravinárske podniky (máj – august 2025)
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (01. 07. 2024 – 31. 12. 2024)
Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
10 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM
60 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
10 hodín
Klinika koní
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika malých zvierat
5. ročník ŠP HP
50 hodín
Klinika prežúvavcov
20 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
20 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL, GVM
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
80 hodín
Klinika koní
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika ošípaných
20 hodín
Klinika koní
Stáže:
1. ročník ŠP K DF, ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP K DF
60 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K DF
20 hodín
Klinické stáže II.
3. ročník ŠP K DF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP VetSes DF
120 hodín
Klinická stáž na Klinike MZ
3. ročník ŠP VetSes DF
80 hodín
Klinická stáž na Klinike VEVŽZ
3. ročník ŠP VetSes DF
120 hodín
Klinická stáž na Klinike koní
3. ročník ŠP VetSes ExF
60 hodín
Klinická stáž na Klinike MZ
3. ročník ŠP VetSes ExF
40 hodín
Klinická stáž na Klinike VEVŽZ
3. ročník ŠP VetSes ExF
60 hodín
Klinická stáž na Klinike koní
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
4. ročník ŠP K ExF
20 hodín
Klinické stáže II.
4. ročník ŠP K ExF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž