Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2020/2021

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
21. 09. 2020
Zlatá promócia:
10. 09. 2020 v P-34 o 10:00 hod..
Imatrikulácia:
16. 10. 2020
Prijímacie konanie:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)
01. 06. – 04. 06. 2021, náhradný termín 07. 06. 2021
Promócia:
29. a 30. 06. 2021 v Štátnom divadle v Košiciach

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 5. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
21. 09. 2020 – 18. 12. 2020
Skúšobné obdobie
21. 12. 2020 – 05. 02. 2021
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5 mesačná prax do 31. 12. 2020
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
bloková forma od 02. 09. 2020 do 04. 06. 2021
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP VVL, HP, ŠP GVM
21. 01. – 29. 01. 2021
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina 1
skupina B
skupina 4
26. – 29. 10. 2020
26. – 29. 10. 2020
14. – 17. 12. 2020
14. – 17. 12. 2020
Choroby ošípaných
skupina C
skupina 2
skupina D
skupina 3
26. – 29. 10. 2020
26. – 29. 10. 2020
14. – 17. 12. 2020
14. – 17. 12. 2020
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina 3
skupina A
skupina 2
26. – 29. 10. 2020
26. – 29. 10. 2020
14. – 17. 12. 2020
14. – 17. 12. 2020
Choroby koní
skupina D
skupina 4
skupina C
skupina 1
26. – 29. 10. 2020
26. – 29. 10. 2020
14. – 17. 12. 2020
14. – 17. 12. 2020

Termín na prvé opakovanie: 18. – 22. 01. 2021

Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1. a 3. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2020 – 12. 09. 2020
2. sústredenie
26. 09. 2020 – 04. 10. 2020
3. sústredenie
31. 10. 2020 – 08. 11. 2020
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2020 – 13. 09. 2020
2. sústredenie
03. 10. 2020 – 11. 10. 2020
3. sústredenie
07. 11. 2020 – 15. 11. 2020
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2020 – 13. 09. 2020
2. sústredenie
26. 09. 2020 – 04. 10. 2020
3. sústredenie
31. 10. 2020 – 08. 11. 2020
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2020 – 13. 09. 2020
2. sústredenie
03. 10. 2020 – 11. 10. 2020
3. sústredenie
07. 11. 2020 – 15. 11. 2020
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2020 – 12. 09. 2020
2. sústredenie
26. 09. 2020 – 04. 10. 2020
3. sústredenie
31. 11. 2020 – 08. 11. 2020
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2020 – 13. 09. 2020
2. sústredenie
03. 10. 2020 – 11. 10. 2020
3. sústredenie
07. 11. 2020 – 15. 11. 2020
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný semester

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 5. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. – 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
08. 02. 2021 – 07. 05. 2021
Skúšobné obdobie
10. 05. 2021 – 14. 07. 2021
16. 08. 2021 – 31. 08. 2021
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 19. 03. 2021
ŠP F, K, TaKP, CanHip
do 31. 03. 2021
ŠP VVL, HP, GVM, BSc, JSP NoŽ
do 16. 04. 2021
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
do 19. 03. 2021
Skúšky za 2. ročník:
do 07. 05. 2021
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
17. 05. 2021
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 19. 03. 2021
Skúšky za 3. ročník:
do 07. 05. 2021
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
17. 05. – 20. 05. 2021
3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 19. 03. 2021
Skúšky za 3. ročník:
do 14. 05. 2021
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
21. 05. 2021
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 19. 03. 2021
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín a obhajoba záverečnej práce
03. 04. – 04. 05. 2021
Správna výrobná prax pri výrobe potravín
02. 06. 2021
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
04. 01. – 22. 01. 2021
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
25. 01. – 27. 01. 2021
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
01. 02. – 07. 05. 2021
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
10. 05. – 13. 05. 2021
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM, BSc a ŠP HP
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, veterinárska legislatíva a verejné a súdne veterinárske lekárstvo
5. ročník ŠP BSc
08. 06. – 10. 06. 2021
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM, BSc
06. 07. – 14. 07. 2021
Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP HP
13. – 14. 07. 2021
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4):
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina 3
skupina D
skupina 2
22. – 25. 03. 2021
22. – 25. 03. 2021
17. – 20. 05. 2021
17. – 20. 05. 2021
Choroby ošípaných
skupina A
skupina 4
skupina B
skupina 1
22. – 25. 03. 2021
22. – 25. 03. 2021
17. – 20. 05. 2021
17. – 20. 05. 2021
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina 1
skupina C
skupina 4
22. – 25. 03. 2021
22. – 25. 03. 2021
17. – 20. 05. 2021
17. – 20. 05. 2021
Choroby koní
skupina B
skupina 2
skupina A
skupina 3
22. – 25. 03. 2021
22. – 25. 03. 2021
17. – 20. 05. 2021
17. – 20. 05. 2021

Termín na prvé opakovanie: 19. – 23. 04. 2021 a 21. – 22. 06. 2021
Termín na druhé opakovanie: 19. – 23. 04. 2021 a 30. 08. 2021

Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
3. ročník ŠP JSP NoŽ
01. 06. – 03. 06. 2021
Obhajoby záverečných prác
6. ročník ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
24. 05. – 04. 06. 2021
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1. a 3. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP K externá forma (ExF), CanHip externá forma (ExF):
do 31. 03. 2021
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
09. 01. 2021 – 17. 01. 2021
2. sústredenie
30. 01. 2021 – 07. 02. 2021
3. sústredenie
27. 02. 2021 – 07. 03. 2021
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
09. 01. 2021 – 17. 01. 2021
2. sústredenie
30. 01. 2021 – 07. 02. 2021
3. sústredenie
06. 03. 2021 – 14. 03. 2021
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
09. 01. 2021 – 17. 01. 2021
2. sústredenie
30. 01. 2021 – 07. 02. 2021
3. sústredenie
06. 03. 2021 – 14. 03. 2021
ŠP kynológia - 4. ročník
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 3. ročník:
do 07. 05. 2021
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
17. 05. – 20. 05. 2021
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
09. 01. 2021 – 17. 01. 2021
2. sústredenie
06. 02. 2021 – 14. 02. 2021
3. sústredenie
06. 03. 2021 – 14. 03. 2021
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
09. 01. 2021 – 17. 01. 2021
2. sústredenie
30. 01. 2021 – 07. 02. 2021
3. sústredenie
06. 03. 2021 – 14. 03. 2021
Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02. 09. 2020 – 14. 09. 2020
2
Blok prednášok:
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
II.
16. 09. 2020 – 30. 10. 2020
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
III.
02. 11. 2020 – 18. 12. 2020
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
IV.
21. 12. 2020 – 08. 01. 2021
3
Príprava záverečnej práce a klinické praxe
V.
11. 01. 2021 – 05. 02. 2021
4
Výučba povinného predmetu Profesijná komunikácia a vybraných povinne voliteľných a výberových predmetov, príprava záverečnej práce
VI.
08. 02. 2021 – 26. 03. 2021
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
VII.
29. 03. 2021 – 21. 05. 2021
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
VIII.
24. 05. 2021 – 04. 06. 2021
2
Obhajoby záverečných prác

* vrátane prípravy na štátne skúšky a ich vykonania

Rozpis výučby v daných termínoch sa realizuje podľa zaradenia do skupiny a podľa rozpisu kliniky zabezpečujúcej výučbu v danom predmete.

Harmonogram praxí a stáží v akademickom roku 2020/2021
Výrobná prax:
1. ročník ŠP VVL
20 hodín
UVLF, september 2020
1. ročník ŠP HP
20 hodín
UVLF, september 2020
Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2021)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2021)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
4. ročník ŠP CanHip ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2021)
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky (jún – august 2021)
4. ročník ŠP GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2021)
4. ročník ŠP HP
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2021)
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2021)
5. ročník ŠP HP
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2021)
40 hodín
potravinárske podniky (jún – august 2021)
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (01. 07. 2020 – 31. 12. 2021)
Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
10 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
60 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
10 hodín
Klinika koní
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika malých zvierat
5. ročník ŠP HP
50 hodín
Klinika prežúvavcov
20 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
20 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
80 hodín
Klinika koní
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
20 hodín
Klinika malých zvierat
20 hodín
Klinika koní
Stáže:
1. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Klinické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Klinické stáže I.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Klinické stáže II.
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž