Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2022/2023

UVLF si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu štúdia v akademickom roku 2022/2023 vzhľadom na bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 alebo iné závažné udalosti.

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
19. 09. 2022
Imatrikulácia:
14. 10. 2022
Prijímacie konanie on line formou:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)
05. – 07. 06. 2023,
náhradný termín 09. 06. 2023
Promócia:
29. a 30. 06. 2023

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes, ŠP VetNur) 1. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ) 1. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
19. 09. 2022 – 16. 12. 2022
Skúšobné obdobie
19. 12. 2022 – 03. 02. 2022
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5 mesačná prax do 31. 12. 2022
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
bloková forma od 02. 09. 2022 do 02. 06. 2023
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP VVL, HP, ŠP GVM
23. – 27. 01. 2023
Termín na prvé opakovanie
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
27. – 28. 02. 2023
09. – 10. 01. 2023
(len pre študentov ŠP VVL, HP, GVM, ktorí spĺňajú predpísané podmienky na pripustenie k štátnej skúške, napr. opakovaný zápis štátnej skúšky, a pod.)
Štátne skúšky 6. ročník ŠP HP:
Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
24. – 25. 11. 2022
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
09. 01. 2023
09. 03. 2023
Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
09. – 10. 01. 2023
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
10. 02. 2023
12. 04. 2023
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina 1
skupina B
skupina 4
14. – 18. 11. 2022
14. – 18. 11. 2022
05. – 09. 12. 2022
05. – 09. 12. 2022
Choroby ošípaných
skupina C
skupina 2
skupina D
skupina 3
14. – 18. 11. 2022
14. – 18. 11. 2022
05. – 09. 12. 2022
05. – 09. 12. 2022
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina 3
skupina A
skupina 2
14. – 18. 11. 2022
14. – 18. 11. 2022
05. – 09. 12. 2022
05. – 09. 12. 2022
Choroby koní
skupina D
skupina 4
skupina C
skupina 1
14. – 18. 11. 2022
14. – 18. 11. 2022
05. – 09. 12. 2022
05. – 09. 12. 2022
Termín na prvé opakovanie
16. – 19. 01. 2023
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip ExF) 1. – 4. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes ExF) 1. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ ExF) 1. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
24. 09. 2022 – 02. 10. 2022
3. sústredenie
29. 10. 2022 – 06. 11. 2022
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
01. 10. 2022 – 09. 10. 2022
3. sústredenie
05. 11. 2022 – 13. 11. 2022
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
24. 09. 2022 – 02. 10. 2022
3. sústredenie
29. 10. 2022 – 06. 11. 2022
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
01. 10. 2022 – 09. 10. 2022
3. sústredenie
05. 11. 2022 – 13. 11. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
24. 09. 2022 – 02. 10. 2022
3. sústredenie
29. 10. 2022 – 06. 11. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
01. 10. 2022 – 09. 10. 2022
3. sústredenie
05. 11. 2022 – 13. 11. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
24. 09. 2022 – 02. 10. 2022
3. sústredenie
29. 10. 2022 – 06. 11. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
01. 10. 2022 – 09. 10. 2022
3. sústredenie
05. 11. 2022 – 13. 11. 2022
ŠP veterinárna sestra - 1. ročník
1. sústredenie
10. 09. 2022 – 18. 09. 2022
2. sústredenie
08. 10. 2022 – 16. 10. 2022
3. sústredenie
12. 11. 2022 – 20. 11. 2022
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 1. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2022 – 11. 09. 2022
2. sústredenie
01. 10. 2022 – 09. 10. 2022
3. sústredenie
05. 11. 2022 – 13. 11. 2022
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný semester

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. – 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes, ŠP VetNur) 1. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ) 1. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
06. 02. 2023 – 05. 05. 2023
Skúšobné obdobie
09. 05. 2023 – 14. 07. 2023
16. 08. 2023 – 31. 08. 2023
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 13. 03. 2023
ŠP F, K, TaKP, CanHip
do 30. 03. 2023
ŠP VVL, HP, GVM, JSP NoŽ
do 12. 04. 2023
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
do 17. 03. 2023
Skúšky za 2. ročník:
do 05. 05. 2023
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
22. 05. 2023
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 17. 03. 2023
Skúšky za 3. ročník:
do 10. 05. 2023
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
22. – 26. 05. 2023
3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 17. 03. 2023
Skúšky za 3. ročník:
do 12. 05. 2023
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
25. – 26. 05. 2023
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 17. 03. 2023
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín a obhajoba záverečnej práce
02. 05. 2023
Správna výrobná prax pri výrobe potravín
02. 06. 2023

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
02. – 20. 01. 2023
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
23. – 25. 01. 2023
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
01. – 02. 03. 2023
01. 06. 2023
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
30. 01. – 06. 05. 2023
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
09. – 12. 05. 2023
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
12. – 13. 06. 2023
25. 08. 2023
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, veterinárska legislatíva a verejné a súdne veterinárske lekárstvo
5. ročník ŠP GVM

07. 06. – 09. 06. 2023
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM

06. 07. – 14. 07. 2023
Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP HP

13. 07. – 14. 07. 2023
Termín na prvé opakovanie
koniec augusta
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL, HP (skupiny A–D) a ŠP GVM (skupiny 1–4):
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina 3
skupina D
skupina 2
20. – 24. 03. 2023
20. – 24. 03. 2023
15. – 19. 05. 2023
15. – 19. 05. 2023
Choroby ošípaných
skupina A
skupina 4
skupina B
skupina 1
20. – 24. 03. 2023
20. – 24. 03. 2023
15. – 19. 05. 2023
15. – 19. 05. 2023
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina 1
skupina C
skupina 4
20. – 24. 03. 2023
20. – 24. 03. 2023
15. – 19. 05. 2023
15. – 19. 05. 2023
Choroby koní
skupina B
skupina 2
skupina A
skupina 3
20. – 24. 03. 2023
20. – 24. 03. 2023
15. – 19. 05. 2023
15. – 19. 05. 2023
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
20. – 25. 04. 2023 a 22. – 23. 06. 2023
20. – 25. 04. 2023; 22. – 23. 06. 2023 a 30. 08. 2023
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
3. ročník ŠP JSP NoŽ
05. 06. – 08. 06. 2023
Termín na prvé opakovanie
10. 07. 2023
Obhajoby záverečných prác
6. ročník ŠP VVL a ŠP GVM
29. 05. – 02. 06. 2023
Externá forma štúdia
ŠP kynológia (ŠP K ExF) 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip ExF) 1. – 4. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes ExF) 1. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ ExF) 1. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP K externá forma (K ExF), CanHip externá forma (CanHip ExF):
do 30. 03. 2023
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
04. 02. 2023 – 12. 02. 2023
3. sústredenie
04. 03. 2023 – 12. 03. 2023
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
11. 02. 2023 – 19. 02. 2023
3. sústredenie
11. 03. 2023 – 19. 03. 2023
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
04. 02. 2023 – 12. 02. 2023
3. sústredenie
04. 03. 2023 – 12. 03. 2023
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 4. ročník:
do 10. 05. 2023
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
22. – 26. 05. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
04. 02. 2023 – 12. 02. 2023
3. sústredenie
04. 03. 2023 – 12. 03. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
11. 02. 2023 – 19. 02. 2023
3. sústredenie
11. 03. 2023 – 19. 03. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
04. 02. 2023 – 12. 02. 2023
3. sústredenie
04. 03. 2023 – 12. 03. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
Odborná prax
Skúšky za 4. ročník
do 12. 05. 2023
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
25. – 26. 05. 2023
ŠP veterinárna sestra - 1. ročník
1. sústredenie
21. 01. 2023 – 29. 01. 2023
2. sústredenie
11. 02. 2023 – 19. 02. 2023
3. sústredenie
11. 03. 2023 – 19. 03. 2023
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 1. ročník
1. sústredenie
14. 01. 2023 – 22. 01. 2023
2. sústredenie
04. 02. 2023 – 12. 02. 2023
3. sústredenie
04. 03. 2023 – 12. 03. 2023

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02. 09. 2022 – 25. 09. 2022
3
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
II.
26. 09. 2022 – 16. 10. 2022
3
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
III.
17. 10. 2022 – 28. 10. 2022
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
IV.
21. 10. 2022 – 18. 11. 2022
ŠS: 14. – 18. 11. 2022
3*
Doplňujúca teoretická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS, štátne skúšky
V.
21. 11. 2022 – 09. 12. 2022
ŠS: 05. – 09. 12. 2022
3*
Doplňujúca teoretická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
VI.
12. 12. 2022 – 05. 01. 2023
4
Príprava ZP a prípadná náhrada klinických praxí
VII.
09. 01. 2023 – 03. 02. 2023
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VIII.
06. 02. 2023 – 24. 03. 2023
ŠS: 20. – 24. 03. 2023
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
IX.
27. 03. 2023 – 19. 05. 2023 **
ŠS: 15. – 19. 05. 2023
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
X.
29. 05. 2023 – 02. 06. 2023
1
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
** pri organizácií blokovej výučby je potrebné zohľadniť stanovené termíny na opakovanie štátnych skúšok v danom ak. roku (viď harmonogram štúdia)

Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP HP
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02. 09. 2022 – 16. 10. 2022
6
Praktická výučba štátnicových predmetov
predmetov Hygiena a technológia mlieka a MV a Hygiena a technológia mäsa
II.
17. 10. 2022 – 28. 10. 2022
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby MZ, Choroby ošípaných, Choroby koní
III.
31. 10. 2022 – 25. 11. 2022
ŠS: 24. – 25. 11. 2022
4*
Teoretická výučba štátnicových predmetov
predmetu Hygiena a technológia mlieka a MV, príprava na ŠS a ŠS HaT mäsa a MV
IV.
28. 11. 2022 – 18. 12. 2022
3
Teoretická výučba štátnicových predmetov k ŠS Hygiena a technológia mäsa a MV
V.
19. 12. 2022 – 11. 01. 2023
ŠS: 09. – 10. 01. 2023
3
Príprava ZP, príprava na štátnu skúšku HaT mäsa a MV
VI.
12. 01. 2023 – 03. 02. 2023
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VII.
06. 02. 2023 – 24. 03. 2023
ŠS: 20. – 24. 03. 2023
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
VIII.
27. 03. 2023 – 19. 05. 2023 **
ŠS: 15. – 19. 05. 2023
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
IX.
29. 05. 2023 – 02. 06. 2023
1
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
** pri organizácií blokovej výučby je potrebné zohľadniť stanovené termíny na opakovanie štátnych skúšok v danom ak. roku (viď harmonogram štúdia)

Harmonogram praxí a stáží v akademickom roku 2020/2021
Výrobná prax:
1. ročník ŠP VVL
20 hodín
UVLF, september 2022
1. ročník ŠP HP
20 hodín
UVLF, september 2022
Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
1. ročník ŠP VetSes DF, ExF
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2023)
1. ročník ŠP VetNur
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2023)
1. ročník ŠP PaOZ DF, ExF
40 hodín
prax v oblasti ochrany zvierat a pohody
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2023)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2023)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
4. ročník ŠP CanHip ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2023)
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky (jún – august 2023)
4. ročník ŠP GVM
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2023)
4. ročník ŠP HP
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2023)
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2023)
5. ročník ŠP HP
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2023)
40 hodín
potravinárske podniky (jún – august 2023)
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (01. 07. 2022 – 31. 12. 2022)
Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
10 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM
60 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
10 hodín
Klinika koní
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika malých zvierat
5. ročník ŠP HP
50 hodín
Klinika prežúvavcov
20 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
20 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL, GVM
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
80 hodín
Klinika koní
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika ošípaných
20 hodín
Klinika koní
Stáže:
1. ročník ŠP K DF, ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP K DF
60 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K DF
20 hodín
Klinické stáže II.
3. ročník ŠP K DF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Klinické stáže I.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
4. ročník ŠP K ExF
20 hodín
Klinické stáže II.
4. ročník ŠP K ExF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž