Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2021/2022

UVLF si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu štúdia v akademickom roku 2021/2022 vzhľadom na bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 alebo iné závažné udalosti.

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
20. 09. 2021
Imatrikulácia:
15. 10. 2021
Prijímacie konanie on line formou:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)
02. – 03. 06. 2022, náhradný termín 06. 06. 2022
Promócia:
28. a 29. 06. 2022

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
20. 09. 2021 – 17. 12. 2021
Skúšobné obdobie
20. 12. 2021 – 04. 02. 2022
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5 mesačná prax do 31. 12. 2021
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
bloková forma od 02. 09. 2021 do 03. 06. 2022
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP VVL, HP, ŠP GVM
24. 01. – 28. 01. 2022
Štátne skúšky 6. ročník ŠP HP:
Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
24. – 25. 11. 2021
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
20. 12. 2021
01. 03. 2022
Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
10. – 11. 1. 2022
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
11. 02. 2022
11. 04. 2022
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina 1
skupina B
skupina 4
15. – 19. 11. 2021
15. – 19. 11. 2021
06. – 10. 12. 2021
06. – 10. 12. 2021
Choroby ošípaných
skupina C
skupina 2
skupina D
skupina 3
15. – 19. 11. 2021
15. – 19. 11. 2021
06. – 10. 12. 2021
06. – 10. 12. 2021
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina 3
skupina A
skupina 2
15. – 19. 11. 2021
15. – 19. 11. 2021
06. – 10. 12. 2021
06. – 10. 12. 2021
Choroby koní
skupina D
skupina 4
skupina C
skupina 1
15. – 19. 11. 2021
15. – 19. 11. 2021
06. – 10. 12. 2021
06. – 10. 12. 2021
Termín na prvé opakovanie
17. – 20. 01. 2022
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.,2. a 4. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
25. 09. 2021 – 03. 10. 2021
3. sústredenie
30. 10. 2021 – 07. 11. 2021
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
02. 10. 2021 – 10. 10. 2021
3. sústredenie
06. 11. 2021 – 14. 11. 2021
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
25. 09. 2021 – 03. 10. 2021
3. sústredenie
30. 10. 2021 – 07. 11. 2021
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
02. 10. 2021 – 10. 10. 2021
3. sústredenie
06. 11. 2021 – 14. 11. 2021
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
02. 10. 2021 – 10. 10. 2021
3. sústredenie
06. 11. 2021 – 14. 11. 2021
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
25. 09. 2021 – 03. 10. 2021
3. sústredenie
30. 10. 2021 – 07. 11. 2021
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2021 – 12. 09. 2021
2. sústredenie
02. 10. 2021 – 10. 10. 2021
3. sústredenie
06. 11. 2021 – 14. 11. 2021
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný semester

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. – 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
07. 02. 2022 – 06. 05. 2022
Skúšobné obdobie
09. 05. 2022 – 14. 07. 2022
16. 08. 2022 – 31. 08. 2022
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 15. 03. 2022
ŠP F, K, TaKP, CanHip
do 31. 03. 2022
ŠP VVL, HP, GVM, BSc, JSP NoŽ
do 08. 04. 2022
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
do 18. 03. 2022
Skúšky za 2. ročník:
do 06. 05. 2022
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
23. 05. 2022
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 18. 03. 2022
Skúšky za 3. ročník:
do 06. 05. 2022
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
23. – 26. 05. 2022
3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 18. 03. 2022
Skúšky za 3. ročník:
do 13. 05. 2022
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
23. – 26. 05. 2022
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 18. 03. 2022
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín a obhajoba záverečnej práce
02. 05. 2022
Správna výrobná prax pri výrobe potravín
01. 06. 2022

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
04. 01. – 21. 01. 2022
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
24. 01. – 27. 01. 2022
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
13. – 14. 06. 2022
26. 08. 2022
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
31. 01. – 06. 05. 2022
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
09. – 13. 05. 2022
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
13. – 14. 06. 2022
26. 08. 2022
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM, BSc a ŠP HP
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, veterinárska legislatíva a verejné a súdne veterinárske lekárstvo
5. ročník ŠP BSc

08. – 10. 06. 2022
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM, BSc

06. – 13. 07. 2022
Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP HP

13. – 14. 07. 2022
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4):
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina 3
skupina D
skupina 2
21. – 25. 03. 2022
21. – 25. 03. 2022
16. – 20. 05. 2022
16. – 20. 05. 2022
Choroby ošípaných
skupina A
skupina 4
skupina B
skupina 1
21. – 25. 03. 2022
21. – 25. 03. 2022
16. – 20. 05. 2022
16. – 20. 05. 2022
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina 1
skupina C
skupina 4
21. – 25. 03. 2022
21. – 25. 03. 2022
16. – 20. 05. 2022
16. – 20. 05. 2022
Choroby koní
skupina B
skupina 2
skupina A
skupina 3
21. – 25. 03. 2022
21. – 25. 03. 2022
16. – 20. 05. 2022
16. – 20. 05. 2022
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
21. – 26. 04. 2022 a 22. – 23. 06. 2022
21. – 26. 04. 2022; 22. – 23. 06. 2022 a 30. 08. 2022
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
3. ročník ŠP JSP NoŽ
06. 06. – 09. 06. 2022
Termín na prvé opakovanie
11. 07. 2022
Obhajoby záverečných prác
6. ročník ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
30. 05. – 03. 06. 2022
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1., 2. a 4. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP K externá forma (ExF), CanHip externá forma (ExF):
do 31. 03. 2022
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
08. – 16. 01. 2022
2. sústredenie
29. – 06. 02. 2022
3. sústredenie
26. – 06. 03. 2022
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
08. – 16. 01. 2022
2. sústredenie
29. – 06. 02. 2022
3. sústredenie
05. – 13. 03. 2022
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
08. – 16. 01. 2022
2. sústredenie
29. – 06. 02. 2022
3. sústredenie
05. – 14. 03. 2022
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
08. – 16. 01. 2022
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 3. ročník:
do 06. 05. 2022
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
23. – 26. 05. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
08. – 16. 01. 2022
2. sústredenie
05. – 13. 02. 2022
3. sústredenie
05. – 13. 03. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
08. – 16. 01. 2022
2. sústredenie
29. 01. – 06. 02. 2022
3. sústredenie
05. – 13. 03. 2022
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
Odborná prax
Skúšky za 3. ročník
do 13. 05. 2022
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
26. – 27. 05. 2022

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02. – 24. 09. 2021
3
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
II.
27. 09. – 15. 10. 2021
3
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
III.
18. 10. – 29. 10. 2021
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
IV.
02. 11. – 19. 11. 2021
ŠS: 15. - 19. 11. 2021
3*
Doplňujúca teoretická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS
V.
22. 11. – 10. 12. 2021
ŠS: 6. - 10. 12. 2021
3
Doplňujúca teoretická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS
VI.
13. 12. 2021 – 07. 01. 2022
4
Príprava ZP a prípadná náhrada klinických praxí
VII.
10. 01. – 04. 02. 2022
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VIII.
07. 02. – 25. 03. 2022
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
IX.
28. 03. – 20. 05. 2022
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
X.
30. 05. – 03. 06. 2022
1
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
Rozpis výučby v danom termíne je podľa zaradenia do skupiny, podľa rozpisu danej kliniky

Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP HP
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02. 09. – 15. 10. 2021
6
Praktická výučba štátnicových predmetov
predmetov Hygiena a technológia mlieka a MV a Hygiena a technológia mäsa a MV vrátane prípravy na štátnu skúšku a ŠS HaT mlieka a MV
II.
18. 10. – 29. 10. 2021
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby MZ, Choroby ošípaných, Choroby koní
III.
02. 11. – 25. 11. 2021
4*
Teoretická výučba štátnicových predmetov
predmetu Hygiena a technológia mlieka a MV, príprava na ŠS a ŠS HaT mäsa a MV
IV.
26. 11. – 17. 12. 2021
3
Teoretická výučba štátnicových predmetov k ŠS Hygiena a technológia mäsa a MV
V.
20. 12. 2021 – 07. 01. 2022
3
Príprava ZP, príprava na štátnu skúšku HaT mäsa a MV
VI.
12. 01. – 04. 02. 2022
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VII.
07. 02. – 25. 03. 2022
ŠS: 21. – 25. 3. 2022
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
VIII.
28. 03. – 20. 05. 2022
ŠS: 16. – 20. 5. 2022
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
IX.
30. 05. – 03. 06. 2022
1
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS Rozpis výučby v danom termíne je podľa zaradenia do skupiny, podľa rozpisu danej kliniky

Harmonogram praxí a stáží v akademickom roku 2020/2021
Výrobná prax:
1. ročník ŠP VVL
20 hodín
UVLF, september 2021
1. ročník ŠP HP
20 hodín
UVLF, september 2021
Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2022)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2022)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
4. ročník ŠP CanHip ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2022)
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky (jún – august 2022)
4. ročník ŠP GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2022)
4. ročník ŠP HP
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2022)
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2022)
5. ročník ŠP HP
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2022)
40 hodín
potravinárske podniky (jún – august 2022)
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (01. 07. 2021 – 31. 12. 2021)
Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
10 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
60 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
10 hodín
Klinika koní
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika malých zvierat
5. ročník ŠP HP
50 hodín
Klinika prežúvavcov
20 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
20 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
80 hodín
Klinika koní
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika ošípaných
20 hodín
Klinika koní
Stáže:
1. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP K DF
60 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K DF
20 hodín
Klinické stáže II.
3. ročník ŠP K DF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Klinické stáže I.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
4. ročník ŠP K ExF
20 hodín
Klinické stáže II.
4. ročník ŠP K ExF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž