Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2023/2024

UVLF si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu štúdia v akademickom roku 2023/2024 vzhľadom na bezpečnostné a preventívne opatrenia alebo iné závažné udalosti.

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
18. 09. 2023
Imatrikulácia:
13. 10. 2023
Zlatá promócia:
20. 10. 2023
Prijímacie konanie on line formou:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)
08. – 09. 06. 2024,
náhradný termín 10. 06. 2024
Promócia:
27. a 28. 06. 2024

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes, ŠP VetNur) 1. - 2. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ) 1. - 2. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
18. 09. 2023 – 15. 12. 2023
Skúšobné obdobie
18. 12. 2023 – 02. 02. 2024
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5 mesačná prax do 31. 12. 2023
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM
bloková forma od 04. 09. 2023 do 04. 06. 2024
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
22. – 26. 01. 2024
5. ročník ŠP VVL, HP, ŠP GVM
22. – 26. 01. 2024
Termín na prvé opakovanie
28. – 29. 02. 2024
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
10. 01. 2024
(pre študentov ŠP VVL, GVM, ktorí spĺňajú predpísané podmienky na pripustenie k štátnej skúške, napr. opakovaný zápis štátnej skúšky, a pod.)
Štátne skúšky 6. ročník ŠP HP:
Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
23. – 24. 11. 2023
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
10. 01. 2024
11. 03. 2024
Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
10. – 11. 01. 2024
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
12. 02. 2024
12. 04. 2024
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
26. 10. – 31. 10. 2023
14. 12. – 19. 12. 2023
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina 1
skupina B
skupina 4
Choroby ošípaných
skupina C
skupina 2
skupina D
skupina 3
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina 3
skupina A
skupina 2
Choroby koní
skupina D
skupina 4
skupina C
skupina 1
Termín na prvé opakovanie
22. – 25. 01. 2024
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip ExF) 1. – 4. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes ExF) 1. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ ExF) 1. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2023 – 10. 09. 2023
2. sústredenie
30. 09. 2023 – 08. 10. 2023
3. sústredenie
28. 10. 2023 – 05. 11. 2023
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
09. 09. 2023 – 17. 09. 2023
2. sústredenie
07. 10. 2022 – 15. 10. 2023
3. sústredenie
04. 11. 2023 – 12. 11. 2023
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2023 – 10. 09. 2023
2. sústredenie
30. 09. 2023 – 08. 10. 2023
3. sústredenie
28. 10. 2023 – 05. 11. 2023
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
09. 09. 2023 – 17. 09. 2023
2. sústredenie
07. 10. 2023 – 15. 10. 2023
3. sústredenie
04. 11. 2023 – 12. 11. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2023 – 10. 09. 2023
2. sústredenie
30. 09. 2023 – 08. 10. 2023
3. sústredenie
28. 10. 2023 – 05. 11. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
09. 09. 2023 – 17. 09. 2023
2. sústredenie
07. 10. 2023 – 15. 10. 2023
3. sústredenie
04. 11. 2023 – 12. 11. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2023 – 10. 09. 2023
2. sústredenie
30. 09. 2023 – 08. 10. 2023
3. sústredenie
28. 10. 2023 – 05. 11. 2023
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
1. sústredenie
09. 09. 2023 – 17. 09. 2023
2. sústredenie
07. 10. 2023 – 15. 10. 2023
3. sústredenie
04. 11. 2023 – 12. 11. 2023
ŠP veterinárna sestra - 1. ročník
1. sústredenie
09. 09. 2023 – 17. 09. 2023
2. sústredenie
07. 10. 2023 – 15. 10. 2023
3. sústredenie
28. 10. 2023 – 05. 11. 2023
ŠP veterinárna sestra - 2. ročník
1. sústredenie
16. 09. 2023 – 24. 09. 2023
2. sústredenie
14. 10. 2023 – 22. 10. 2023
3. sústredenie
18. 11. 2023 – 26. 11. 2023
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 1. ročník
1. sústredenie
02. 09. 2023 – 10. 09. 2023
2. sústredenie
30. 09. 2023 – 08. 10. 2023
3. sústredenie
04. 11. 2023 – 12. 11. 2023
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný semester

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1. – 6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. – 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes, ŠP VetNur) 1. - 2. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ) 1. - 2. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
05. 02. 2024 – 03. 05. 2024
Skúšobné obdobie
06. 05. 2024 – 12. 07. 2024
16. 08. 2024 – 26. 08. 2024
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 08. 03. 2024
ŠP F
do 15. 03. 2024
ŠP K, TaKP, CanHip
do 26. 03. 2024
ŠP VVL, HP, PaOZ
do 02. 04. 2024
ŠP GVM, JSP NoŽ
do 10. 04. 2024
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
do 15. 03. 2024
Skúšky za 2. ročník:
do 13. 05. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
20. – 21. 05. 2024
2. ročník ŠP pohoda a ochrana zvierat
Výučba:
do 17. 03. 2024
Skúšky za 2. ročník:
do 24. 05. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Pohoda a ochrana zvierat a životného prostredia, obhajoba ZP
Fyzioterapia a rehabilitácia zvierat (výberová)

05. – 06. 05. 2024
07. 06. 2023
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 15. 03. 2024
Skúšky za 3. ročník:
do 10. 05. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
20. – 24. 05. 2024
3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 15. 03. 2024
Skúšky za 3. ročník:
do 13. 05. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
21. – 24. 05. 2024
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 15. 03. 2024
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín a obhajoba záverečnej práce
Správna výrobná prax pri výrobe potravín

03. 05. 2024
03. 06. 2024
Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
koniec júna
koniec augusta
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
02. – 19. 01. 2024
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
22. – 25. 01. 2024
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
29. 01. – 01. 03. 2024
29. 04. 2024
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
29. 01. – 10. 05. 2024
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
13. – 17. 05. 2024
Termín na prvé opakovanie
Termín na druhé opakovanie
17. – 18. 06. 2024
26. 08. 2024
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM a ŠP HP
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, veterinárska legislatíva a verejné a súdne veterinárske lekárstvo
5. ročník ŠP GVM II, III

10. 06. – 12. 06. 2024
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP VVL, ŠP GVM

01. 07. – 12. 07. 2024
Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP HP

11. 07. – 12. 07. 2024
Termín na prvé opakovanie
koniec augusta
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL, HP (skupiny A–D) a ŠP GVM (skupiny 1–4):
18. – 22. 03. 2024
13. – 17. 05. 2024
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina 3
skupina D
skupina 2
Choroby ošípaných
skupina A
skupina 4
skupina B
skupina 1
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina 1
skupina C
skupina 4
Choroby koní
skupina B
skupina 2
skupina A
skupina 3
Termín na prvé opakovanie
22. – 25. 04. 2024 a 17. – 20. 06. 2024
Termín na druhé opakovanie
22. – 25. 04. 2024
17. – 20. 06. 2024
23. – 26. 08. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
3. ročník ŠP JSP NoŽ
03. 06. – 07. 06. 2024
Termín na prvé opakovanie
08. 07. 2024
Obhajoby záverečných prác
6. ročník ŠP VVL a ŠP GVM
27. 05. – 04. 06. 2024
Externá forma štúdia
ŠP kynológia (ŠP K ExF) 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip ExF) 1. – 4. ročník
ŠP veterinárna sestra (ŠP VetSes ExF) 1. - 2. ročník
ŠP pohoda a ochrana zvierat (ŠP PaOZ ExF) 1. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP kynológia (ŠP K ExF), vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii externá forma (CanHip ExF):
do 26. 03. 2024
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
2. sústredenie
03. 02. 2024 – 11. 02. 2024
3. sústredenie
02. 03. 2024 – 10. 03. 2024
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
2. sústredenie
10. 02. 2024 – 18. 02. 2024
3. sústredenie
09. 03. 2024 – 17. 03. 2024
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
2. sústredenie
03. 02. 2024 – 11. 02. 2024
3. sústredenie
02. 03. 2024 – 10. 03. 2024
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 4. ročník:
do 10. 05. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
20. – 24. 05. 2024
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
2. sústredenie
03. 02. 2024 – 11. 02. 2024
3. sústredenie
02. 03. 2024 – 10. 03. 2024
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
2. sústredenie
10. 02. 2024 – 18. 02. 2024
3. sústredenie
09. 03. 2024 – 17. 03. 2024
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 21. 01. 2024
2. sústredenie
03. 02. 2024 – 11. 02. 2024
3. sústredenie
02. 03. 2024 – 10. 03. 2024
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
Odborná prax
Skúšky za 4. ročník
do 13. 05. 2024
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
21. – 24. 05. 2024
ŠP veterinárna sestra - 1. ročník
1. sústredenie
20. 01. 2024 – 28. 01. 2024
2. sústredenie
17. 02. 2024 – 24. 02. 2024
3. sústredenie
10. 03. 2024 – 17. 03. 2024
ŠP veterinárna sestra - 2. ročník
1. sústredenie
20. 01. 2024 – 28. 01. 2024
2. sústredenie
17. 02. 2024 – 24. 02. 2024
3. sústredenie
10. 03. 2024 – 17. 03. 2024
ŠP pohoda a ochrana zvierat - 1. ročník
1. sústredenie
13. 01. 2024 – 28. 01. 2024
2. sústredenie
03. 02. 2024 – 12. 02. 2024
3. sústredenie
02. 03. 2024 – 10. 03. 2024

Termín na prvé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP
Termín na druhé opakovanie štátnych skúšok u týchto ŠP

koniec júna
koniec augusta
Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
04.09.2023 - 15.09.2023
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
II.
18.09.2023 - 03.11.2023
ŠS: 26.10. - 31. 10. 2023
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
príprava na ŠS; štátne skúšky
III.
06.11.2023 - 19.12.2023
ŠS: 14. - 19. 12. 2023
7*
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
príprava na ŠS; štátne skúšky
IV.
20.12.2023 - 05.01.2024
2
Príprava ZP a prípradná náhrada klinických praxí
V.
08.01.2024 - 02.02.2024**
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VI.
05.02. 2024 – 22.03.2024
ŠS: 18. - 22. 03. 2024
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
VII.
25.03.2024 -17.05.2024**
ŠS: 13. - 17. 05. 2024
2
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS; štátne skúšky
VIII.
27.05.2024 - 04.06.2024
2
obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
** pri organizácií blokovej výučby je potrebné zohľadniť stanovené termíny na opakovanie štátnych skúšok v danom ak. roku (viď harmonogram štúdia

Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP HP
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
04.09.2023 - 15.09.2023
2
Blok prednášok
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
II.
18. 09. 2023 - 29. 09. 2023
2
Teoretická výučba štátnicových predmetov HaT mlieka a MV a HaT mäsa a MV
III.
02. 10. 2023 - 03. 11. 2023
5
Praktická výučba štátnicových predmet HaT mlieka a MV
IV.
06. 11. 2023 - 21. 12. 2023**
ŠS: 23. - 24. 11. 2023
7*
Praktická výučba štátnicových predmetov HaT mäsa a MV, príprava na ŠS a ŠS z predmetu HaT mlieka a MV
V.
20.12.2023 - 11.01.2024
ŠS: 10. - 11. 01. 2024
3
Príprava ZP a príprava na ŠS HaT mäsa a MV; štátna skúška
VI.
12.01.2024 - 02.02.2024**
4
Výučba PP Profesijná komunikácia, PVP a VP, príprava ZP
VII.
05.02. 2024 – 22.03.2024
ŠS: 18. - 22. 03. 2024
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS
štátne skúšky
VIII.
25.03.2024 -17.05.2024**
ŠS: 13. - 17. 05. 2024
8*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných; príprava na ŠS
štátne skúšky
IX.
27.05.2024 - 04.06.2024
2
Obhajoby ZP

* vrátane prípravy na ŠS a vykonanie ŠS
** pri organizácií blokovej výučby je potrebné zohľadniť stanovené termíny na opakovanie štátnych skúšok v danom ak. roku (viď harmonogram štúdia)

HARMONOGRAM PRAXÍ A STÁŽÍ V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024
Výrobná prax:
1. ročník ŠP VVL
20 hodín
UVLF, september 2023
1. ročník ŠP HP
20 hodín
UVLF, september 2023
Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
1. ročník ŠP VetSes DF, ExF
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2024)
1. ročník ŠP VetNur
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2024)
1. ročník ŠP PaOZ DF, ExF
40 hodín
prax v oblasti ochrany zvierat a pohody
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
2. ročník ŠP VetSes DF, ExF
100 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2024)
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2024)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2024)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
4. ročník ŠP CanHip ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2024)
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky (jún – august 2024)
4. ročník ŠP GVM
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2024)
4. ročník ŠP HP
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2024)
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2024)
5. ročník ŠP HP
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2024)
40 hodín
potravinárske podniky (jún – august 2024)
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (01. 07. 2023 – 31. 12. 2023)
Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
10 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM
60 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
10 hodín
Klinika koní
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika malých zvierat
5. ročník ŠP HP
50 hodín
Klinika prežúvavcov
20 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
20 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL, GVM
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
80 hodín
Klinika koní
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika ošípaných
20 hodín
Klinika koní
Stáže:
1. ročník ŠP K DF, ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP K DF
60 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K DF
20 hodín
Klinické stáže II.
3. ročník ŠP K DF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Klinické stáže I.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
4. ročník ŠP K ExF
20 hodín
Klinické stáže II.
4. ročník ŠP K ExF
40 hodín
Odborná stáž – právne predpisy v praxi
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž