Loading...

Veda a výskum

LACTOVIR – Laktobacily a vírusy vo veterinárnej medicíne

V júni 2017 Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, rozhodla, že z 52 podaných prihlášok na druhú výzvu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ náročné kritéria splnilo 17 návrhov. Medzi nimi je aj špičkový tím z UVLF pod názvom

LACTOVIR – Laktobacily a vírusy vo veterinárnej medicíne

v zložení:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.

Kontaktná osoba tímu:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Katedra epizootológie a parazitológie
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
Komenského 73
041 81 Košice
+421 915 984 654
stefan.vilcek@uvlf.sk

Vedecká charakteristika tímu:
LACTOVIR tím, členovia ktorého sú súčasťou Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy - INFEKTZOON, zameriava svoju vedeckú aktivitu na štúdium vírusových nákaz zvierat a na prospešné baktérie – probiotické prípravky, ktoré slúžia na boj s infekčnými chorobami.
Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových infekcií v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej epizootológie, diagnostiku infekčných chorôb s využitím najnovších molekulovo-genetických metód, identifikáciu mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov, genetickú typizáciu vírusov. Ďalšia časť tímu sa zameriava na štúdium a využitie laktobacilov a vyvíjanie preventívnych prípravkov - probiotík na boj s infekčnými chorobami zvierat. Z infekčných agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, enterálnym infekciám, ktoré infikujú hovädzí dobytok, prasatá, ovce, diviaky a človeka. Oba časti tímu sú výrazne prepojené tým, že vedecké aktivity sú zamerané na analýzu a prevenciu nákaz rôznej etiológie prevažne u hospodárskych zvierat.

Vybrané významné publikácie členov tímu za ostatných 6 rokov:
Jackova, A., Sliz, I., Mandelik, R., Salamunova, S., Novotny, J., Kolesarova, M., Vlasakova, M., Vilcek, S.: Porcine kobuvirus 1 in healthy and diarrheic pigs: Genetic detection and characterization of virus and co-infection with rotavirus A.
Infection Genetics And Evolution 49, 73-77, 2017.

Vilcek, S., Leskova, V., Meyer, D., Postel, A., Becher, P.: Molecular characterization of border disease virus strain Aveyron
Veterinary Microbiology 171, 87-92, 2014

Vlasakova, M., Jackova, A., Vilcek, S.: Genetic typing of porcine circovirus type 2 (PCV-2) isolates from Slovakia.
Research In Veterinary Science 90, 168-173, 2011

Karaffova, V., Csank, T., Mudronova, D., Kiraly, J., Revajova, V., Gancarcikova, S., Nemcova, R., Pistl, J., Vilcek, S., Levkut, M.: Influence of Lactobacillus reuteri L26 Biocenol (TM) on immune response against porcine circovirus type 2 infection in germ-free mice.
Beneficial Microbes 8, 367-378, 2017

Slizova, M., Nemcova, R., Mad'ar, M., Hadryova, J., Gancarcikova, S., Popper, M., Pistl, J.: Analysis of biofilm formation by intestinal lactobacilli
Canadian Journal Of Microbiology 61, 437-446, 2015

Chytilova, M., Mudronova, D., Nemcova, R., Gancarcikova, S., Buleca, V., Koscova, J., Tracikova, L.: Anti-inflammatory and immunoregulatory effects of flax-seed oil and Lactobacillus plantarum - Biocenol (TM) LP96 in gnotobiotic pigs challenged with enterotoxigenic Escherichia coli
Research In Veterinary Science 95, 103-109, 2013

Scientimetrické údaje členov tímu za celé obdobie vedeckej činnosti (podľa WoS):
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc
96 publikovaných prác, 2 270 citácií, H index: 28

doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
60 publikovaných prác, 507 citácií, H index: 15

MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
34 publikovaných prác, 254 citáciá, H index: 9

MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.
Mladá vedecká pracovníčka

Doktorandi vedení členmi tímu s obhajobou za ostatných 6 rokov:
1.) Doktorand: Mgr. Ivan Slíž, školiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Idetifikácia a analýza vybraných živočišných vírusov a štúdium expresie génov vo vírusom infikovaných bunkách
Rok obhajoby 2016
4.2.13. virológia
Vlasáková, M., Lešková, V., Slíž, I., Jacková, A., Vilček, Š.: BMC Vet. Res., 10, 2014, 221.
Slíž, I., Vlasáková, M., Jacková, A., Vilček, Š.: J. Wildl. Dis., 51, 703-711, 2015.

2.) Doktorand: RNDr. Alexander Nagy, školiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Vývoj a validácia RT-qPCR metódy na univerzálnu detekciu vírusu chrípky A
Rok obhajoby 2014
4.2.4. genetika
Nagy, A., Voštinárová, V., Pichanová, Z., Černíková, L., Dirbáková, Z., Mojžiš, M., Jirincová, H., Havličková, M., Dán, A., Ursu, K., Vilček, Š., Horničková, J.: Arch. Virol. 155, 2010, 665-673.

3.) Doktorand: RNDr. Valéria Lešková, školiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., rok obhajoby: 2013.
Detekcia a molekulovo-genetická analýza vybraných vírusov hospodárskych zvierat.
4.2.13. virológia
Lešková, V., Jacková, A., Vlasáková, M., Vilček, Š.: Acta Virol., 57, 2013, 17-25.
Vilcek, S., Leskova, V., Meyer, D., Postel, A., Becher. P.: Vet Microbiol., 171, 2014, 87-92.

4.) Doktorand: MVDr. Jana Koščová, školiteľ: prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., školiteľ konzultant: MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., rok obhajoby: august 2010.
43-11-9. veterinárna fyziológia
R. Nemcová, A. Bomba, S. Gancarčíková, K. Reiffová, P. Guba, J. Koščová, Z. Jonecová, Ľ.Sciranková, A.Bugarský: Veterinary Research Communication, 31, 2007, 791-800.
Koščová, Jana - Nemcová, Radomíra - Gancarčíková, Soňa - Sciranková, Ľuboslava: International Journal of Probiotics & Prebiotics. Vol. 4, č. 2 (2009), s. 141-141.

5.) Doktorand: MVDr. Dana Borovská-Ryznerová, školiteľ: MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., rok obhajoby: 2013.
4.2.7. mikrobiológia
Borovská, D. - Nemcová, R. - Gancarčíková, S. - Koščová, J.: Global Research Analysis. 2013, 2, 1-5.

6.) Doktorand: Ing. Magdaléna Slížová, školiteľ doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.,
Rok obhajoby 2015
4.2.7. mikrobiológia
Slížová, Magdaléna - Nemcová, Radomíra - Maďar, Marián - Hádryová, Jana - Gancarčíková, Soňa - Popper, Miroslav - Pistl, Juraj.: Canadian Journal Of Microbiology. 61, č. 6, s. 437-446.
Maďar, Marián - Slížová, Magdaléna - Czerwinski, Jarosław - Hrčková, Gabriela - Mudroňová, Dagmar - Gancarčíková, Soňa - Popper, Miroslav - Pistl, Juraj - Šoltýs, Jindřich - Nemcová, Radomíra: Beneficial Microbes. 6, č. 6, s. 899-907.

7.) Doktorand: MVDr. Miroslav Popper, školiteľ doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., školiteľ špecialista MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
Rok obhajoby 2016
4.2.7. mikrobiológia
Slížová, Magdaléna - Nemcová, Radomíra - Maďar, Marián - Hádryová, Jana - Gancarčíková, Soňa - Popper, Miroslav - Pistl, Juraj: Canadian Journal Of Microbiology. 61, č. 6, s. 437-446.
Maďar, Marián - Slížová, Magdaléna - Czerwinski, Jarosław - Hrčková, Gabriela - Mudroňová, Dagmar - Gancarčíková, Soňa - Popper, Miroslav - Pistl, Juraj - Šoltýs, Jindřich - Nemcová, Radomíra: Beneficial Microbes. 6, č. 6, s. 899-907.

Niektoré medzinárodné a iné aktivity tímu:
Medzinárodné granty:
- Biotechnologické a naturálne produkty v prevencii chorôb ošípaných z hľadiska produkcie bezpečných a kvalitných potravín.
Nórsky a EHP finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR, Číslo kontraktu: SK 0021
Zodpovedný riešiteľ: Bomba, A., UVLF Košice
Riešitelia: Nemcová, R., Gancarčíková S., Mudroňová D., Koščová J., Sciranková Ľ., Buleca V., Hajdučková V., Borovská, D., Pistl, J.
Roky riešenia: 2007-2011

· SCOPUS projekt č. IZ73Z0_128050/1: Epidemiology of bovine viral diarrhea in Ukraine: Development of a control program. Swiss National Science Foundation
Zodp. riešiteľ za Švajčiarsko: Peterhans, E., za Slovensko: Vilček, Š., za Ukrajinu: Gerylovych, A.
Riešitelia z UVLF: Jacková, A., Pistl, J., Vlasáková, M.
Doba riešenia: 2009-2012.

Významné medzinárodne uznávané postupy:
· PCR test na detekciu všetkých pestivírusov. (Vilček, Š. a kol.: Arch. Virol., 136, 309, 1994).
· Genetická typizácia BVDV-1 izolátov. (Vilček Š. a kol., Arch. Virol., 146, 99, 2001)

Patenty
· Bomba, A., Nemcová, R.: Úžitkový vzor – patent č. 3505 Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre ciciaky a odstavčatá
Zapísaný do registra úžitkových vzorov dňa 10.4.2003 pod značkou spisu PÚV 336-2002

· Bomba, A., Nemcová R., Čížek, M.: Úžitkový vzor – patent č. 3506 Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre teľatá
Zapísaný do registra úžitkových vzorov dňa 10.4.2003 pod značkou spisu PÚV 337-2002

· Bomba, A., Nemcová, R.: Úžitkový vzor – patent č. 3507 Podporný prípravok pre teľatá a jahňatá
Zapísaný do registra úžitkových vzorov dňa 10.4.2003 pod značkou spisu PÚV 338-2002

· Bomba, A., Nemcová, R.: Úžitkový vzor – patent č. 3509 Potencované probiotiká
Zapísaný do registra úžitkových vzorov dňa 10.4.2003 pod značkou spisu PÚV 342-2002

Aplikáciou štyroch horeuvedených prípravkov v praxi sa výrazne zefektívnil odchov mláďat hospodárskych zvierat (zvýšenie prírastkov, zníženie úhynu, chorobnosti zvierat a zníženie nákladov na liečebné úkony a liečivá) predovšetkým preventívnym účinkom proti nákazam zvierat.