Loading...

Veda a výskum

Postdoktorandské pracovné pozície na UVLF v Košiciach

Ukončené:

MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Pracovisko:
Katedra epizootológie a parazitológie,
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
Obdobie:
Október 2016 – September 2017
MVDr. Katarína Bobíková, PhD.
Pracovisko:
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie,
Ústav patologickej anatómie
Obdobie:
Október 2016 – Júl 2018
PharmDr. Adriána Fečkaninová, PhD.
Pracovisko:
Katedra hygieny a technológie potravín,
Ústav hygieny a technológie mäsa
Obdobie:
Október 2017 – September 2019
Mgr. Ľuboš Čomor, PhD.
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav imunológie
Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
Október 2017 – Január 2019
MVDr. Adam Raček, PhD.
Pracovisko:
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Ústav histológie a embryológie
Obdobie:
Október 2018 – September 2020
Ing. Blažena Vargová, PhD.
Pracovisko:
Centrum aplikovaného výskumu Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach
Obdobie:
Október 2018 – September 2020
RNDr. Annamária Jutková, PhD.
Pracovisko:
Katedra biológie a genetiky
Ústav genetiky
Obdobie:
Október 2019 – September 2021
MVDr. Zuzana Kasičová, PhD.
Pracovisko:
Laboratórium medicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
Apríl 2022 – Október 2022
RNDr. Patrícia Petroušková, PhD.
Pracovisko:
Laboratórium medicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
September 2021 – November 2021
MVDr. Oľga Danišová, PhD.
Pracovisko:
Laboratórium medicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
November 2020 – August 2021
Ing. Simona Bodnárová, PhD.
Pracovisko:
Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny
Obdobie:
Január 2021 – Máj 2021

Pokračujúci:

RNDr. Katarína Kucková, PhD.
Pracovisko:
Laboratórium medicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
November 2022 – Jún 2023
Mgr. Soňa Pivka, PhD.
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
Apríl 2022 – Jún 2023
RNDr. Božena Kočíková, PhD.
Pracovisko:
Katedra epizootológia, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
Obdobie:
November 2020 – Jún 2023
MVDr. Ľubica Zákutná, PhD.
Pracovisko:
Katedra epizootológia, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
Obdobie:
September 2021 – Jún 2023
MVDr. Zlatana Sulinová, PhD.
Pracovisko:
Katedra epizootológia, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
Obdobie:
September 2021 – Jún 2023
Mgr. Katarína Peňazziová, PhD.
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
September 2021 – Jún 2023
MVDr. Evelína Mochnáčová, PhD.
Pracovisko:
Laboratórium medicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
September 2021 – Jún 2023
MVDr. Anna Reitznerová, PhD.
Pracovisko:
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Obdobie:
November 2020 – Jún 2023
MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková, PhD. (MD)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
November 2020 – Jún 2023