Loading...

Veda a výskum

Postdoktorandské pracovné pozície na UVLF v Košiciach

MVDr. Adam Raček, PhD.
Pracovisko:
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Ústav histológie a embryológie
Obdobie:
Október 2018 – September 2020
Ing. Blažena Vargová, PhD.
Pracovisko:
Centrum aplikovaného výskumu Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach
Obdobie:
Október 2018 – September 2020
RNDr. Annamária Jutková, PhD.
Pracovisko:
Katedra biológie a genetiky
Ústav genetiky
Obdobie:
Október 2019 – September 2021