Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Praxe a stáže

Vykonanie praxí a stáží sa týka študijných programov Vzťah - človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, Kynológie, Farmácie, Hygieny potravín a Všeobecného veterinárskeho lekárstva. Na tejto stránke sú umiestnené dokumenty potrebné pri vykonávaní praxi a stáží.

Zoznam školiacich pracovísk pre odbornú prax u SVL pre študentov VVL.

Zoznam výučbových lekární SLeK pre študentov farmácie nájdete v študentskej sekcii na stránke SLeK.
Harmonogram praxí a stáží nájdete v poslednej časti Harmonogramu štúdia v akademickom roku 2019/2020.

Dokumenty k praxiam a stážam: