Loading...

Kontakty

Univerzitná veterinárna nemocnica

Meno Telefón E-mail Web
Bajusová Sandra, Bc. - sandra.bajusova@uvlf.sk -
Ballayová Petra - - -
Ballók Michaela, Bc. - michaela.ballok@uvlf.sk -
Barcal Ivan, Bc. - ivan.barcal@uvlf.sk -
Bárdová Katarína, MVDr., PhD. +421907778024 katarina.bardova@uvlf.sk -
Bielik Bohumil, MVDr., PhD. - bohumil.bielik@uvlf.sk -
Bílek Ján, doc. MVDr., PhD. +421917554664 jan.bilek@uvlf.sk -
Bíreš Jozef, prof. MVDr., DrSc. +421905307681 jozef.bires@uvlf.sk -
Bočkay Andrej, MVDr. - andrej.bockay@uvlf.sk -
Capík Igor, doc. MVDr., PhD. +421915984661 igor.capik@uvlf.sk -
Chandogová Edita, Ing. +421915991461 edita.chandogova@uvlf.sk -
Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Čonková-Skybová Gabriela, MVDr., PhD. +421917315646 gabriela.conkovaskybova@uvlf.sk -
Čriepoková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984663 zuzana.criepokova@uvlf.sk -
Csökölyová Monika +421915986752 monika.csokolyova@uvlf.sk -
Čuri Ján - - -
Daduľáková Júlia - julia.dadulakova@uvlf.sk -
Diškant Juraj +421915992257 - -
Dobránska Andrea +421915984592 andrea.demkova@uvlf.sk -
Dolník Michal, MVDr., PhD. +421915766606 michal.dolnik@uvlf.sk -