Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Klinika prežúvavcov

Prednostka kliniky Telefón E-mail Web
Mudroň Pavol, prof. MVDr., PhD. Dip. ECBHM +421915986901 pavol.mudron@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bíreš Jozef, prof. MVDr., DrSc. +421905307681 jozef.bires@uvlf.sk -
Dolník Michal, MVDr., PhD. +421915766606 michal.dolnik@uvlf.sk -
Hisira Vladimír, doc. MVDr., PhD. +421915986692 vladimir.hisira@uvlf.sk -
Kadáši Marián, MVDr., PhD. +421915984660 marian.kadasi@uvlf.sk -
Lazar Gabriel, MVDr., CSc. +421915991460 gabriel.lazar@uvlf.sk -
Mekková Simona, MVDr. +421915766682 simona.mekkova@uvlf.sk -
Nagy Oskar, prof. MVDr., PhD. Dip. ECBHM +421915986695 oskar.nagy@uvlf.sk -
Pošivák Ján, doc. MVDr., PhD. +421915984645 jan.posivak@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Maďarová Michaela, RNDr., PhD. - michaela.madarova@uvlf.sk -
Tóthová Csilla, MVDr., PhD. +421915493082 csilla.tothova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Konvičná Jana, RNDr. +421915986720 jana.konvicna@uvlf.sk -
Slosiariková Klaudia +421915986906 klaudia.slosiarikova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Čuri Ján - - -
Kišiday František - - -
Krištof Vincent - - -
Oravcová Alžbeta - - -
Pancák František - - -
Vajda Peter - - -
Klinický lekár Telefón E-mail Web
Róbert Klein, MVDr., PhD. +421915986739 robert.klein@uvlf.sk -