Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 20.02.2023 - 14:15 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Všeobecné veterinárske lekárstvo:

Bezpečnosť krmív a potravín:

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii: *

Trh a kvalita potravín:

Veterinárna sestra:

Pohoda a ochrana zvierat:

 * AKTUALIZOVANÉ: 28.02.2023 - 08:10 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP Veterinárna sestra (VetSes):

1. sústredenie
2022/2023 - LS 1.ročník
2. sústredenie
2022/2023 - LS 1.ročník
3. sústredenie
2022/2023 - LS 1.ročník