Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 07.10.2022 - 08:00 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Bezpečnosť krmív a potravín:

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

Trh a kvalita potravín:

Veterinárna sestra:

Pohoda a ochrana zvierat:

 * AKTUALIZOVANÉ: 25.10.2022 - 09:45 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP Veterinárna sestra (VetSes):

1. sústredenie
2022/2023 - ZS 1.ročník
2. sústredenie
2022/2023 - ZS 1.ročník
3. sústredenie  *
2022/2023 - ZS 1.ročník