Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 28.02.2024 - 21:15 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Všeobecné veterinárske lekárstvo:

Bezpečnosť krmív a potravín:

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

Trh a kvalita potravín:

Veterinárna sestra:

Pohoda a ochrana zvierat:

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia pre LS 2023/2024

 * AKTUALIZOVANÉ: 07.03.2024 - 11:35 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

ŠP Kynológia:

ŠP CanHip:

1. sústredenie
2. ročník
3. ročník
2. sústredenie
2.ročník
3.ročník
3. sústredenie
2.ročník
3.ročník

ŠP Pohoda a ochrana zvierat (PaOZ):

1. sústredenie
1. ročník
2. sústredenie
1. ročník
3. sústredenie
1. ročník

ŠP Veterinárna sestra (VetSes):

1. sústredenie
1. ročník
2. ročník
2. sústredenie
1.ročník
2.ročník
3. sústredenie
1.ročník
2.ročník  *