Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 16.09.2021 - 14:45 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Bezpečnosť krmív a potravín: *

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii: *

Trh a kvalita potravín: *

 * AKTUALIZOVANÉ: 20.09.2021 - 14:25 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP Kynológia:

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP CanHip: