Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 18.09.2023 - 13:30 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

Bezpečnosť krmív a potravín: *

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii: *

Trh a kvalita potravín: *

Veterinárna sestra: *

Pohoda a ochrana zvierat: *

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia pre ZS 2023/2024

 * AKTUALIZOVANÉ: 19.09.2023 - 09:30 (LEN DOKUMENTY OZNAČENĚ HVIEZDIČKOU!!!)

ŠP Kynológia: *

ŠP CanHip: *

1. sústredenie
1. ročník - NEOTVÁRAME
2. ročník
3. ročník
4. ročník
2. sústredenie
1. ročník - NEOTVÁRAME
2.ročník
3.ročník
4.ročník

ŠP Pohoda a ochrana zvierat (PaOZ): *

1. sústredenie
1. ročník
2. sústredenie
1. ročník

ŠP Veterinárna sestra (VetSes): *

1. sústredenie
1. ročník
2. ročník
2. sústredenie
1.ročník
2.ročník