Loading...

Organizačná štruktúra

Edičné stredisko a predajňa literatúry

Kontakty

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Báštiová Ivana, Bc. +421917918359 ivana.bastiova@uvlf.sk -
Gabriela Oroszová, Ing. +421905724832 gabriela.oroszova@uvlf.sk -
Novysedláková Marta, Mgr. +421915992808 marta.novysedlakova@uvlf.sk -