Loading...

ONLINE výučba - video návody

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravila pre študentov niekokoľko video pomôcok na ľahšie zvládnutie inštalácie softvéru Microsoft Teams, prihlásenia sa do Microsoft Teams a jeho otestovania. Rovnako je k dispozícii video, ktoré ukazuje akým spôsobom z pohľadu študenta bude prebiehať online prednáška, či online štátna skúška.

Microsoft Teams - inštalácia a skúšobný hovor na (mac OS)
Microsoft Teams - inštalácia a skúšobný hovor na (Windows)
Microsoft Teams - prihlásenie sa na prednášku
Štátna skúška cez Microsoft Teams - ako to bude prebiehať...
Zdieľanie prezentácie pri obhajobe záverečnej práce v MS Teams - manuál

Nutné použiť nainštalovanú aplikáciu MS Teams v PC/NB/Apple (nie mobil/tablet)!