Loading...

MediPark Košice

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach

UVLF v Košiaciah ako partner projektu MediPark Košice realizovala aplikovaný výskum v oblasti zoonóz a významných infekčných chorôb.

Ciele projektu (za UVLF v Košiciach ako partnera projektu):

  1. Vývoj molekulovo-genetických metód na detekciu a genotypizáciu mikroorganizmov s využitím metód genómiky a proteomiky
  2. Monitorovanie epidemiologicko/epizootologickej situácie u závažných chorôb ľudí a zvierat klasickými metódami a metódami molekulovej epidemiológie/epizootológie
  3. Charakterizáciu genómov vírusov, baktérii a parazitov ako aj génov laktobacilov zodpovedných za interakciu s hostiteľom
  4. Štúdium diferenciálnej expresie génov a syntéza proteínov v infikovaných bunkách
  5. Štúdium epitopov pre dôležite infekčné agensy
  6. Vypracovanie účinných metód potencovania špecifickej a nešpecifickej imunitnej odpovede u ľudí a zvierat na báze probiotík a imunomodulátorov, vrátane vakcín
Základné informácie o projekte - I. fáza
Základné informácie o projekte - II. fáza
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ