Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Študijní poradcovia na akademický rok 2023/2024

Študijný program VVL:
1.ročník
MVDr. Valenčáková Alexandra, PhD.
2. ročník
MVDr. Šimaiová Veronika, PhD.
3. ročník
doc. MVDr. Beňová Katarína, PhD.
4. ročník
MVDr. Petrilla Vladimír, PhD.
5. ročník
MVDr. Bujňák Lukáš, PhD.
6. ročník
doc. MVDr. Novotný Jaroslav, PhD.
Študijný program HP:
1.ročník
MVDr. Regecová Ivana, PhD.
2. ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.
3. ročník
doc. MVDr. Kožárová Ivona, PhD.
4. ročník
MVDr. Záhumenská Jana, PhD.
5. ročník
MVDr. Semjon Boris,PhD.
6. ročník
MVDr. Výrostková Jana, PhD.
Študijný program F:
1.ročník
PharmDr. Laca Megyesi Štefánia, PhD.
2. ročník
PharmDr. Balážová Ľudmila, PhD.
3. ročník
PharmDr. Takáč Peter, PhD.
4. ročník
PharmDr. Holécyová Monika, PhD.
5. ročník
PharmDr. Šútorová Martina
Študijný program TaKP:
1.ročník
Mgr. Bartkovský Martin, PhD.
2. ročník
Mgr. Bartkovský Martin, PhD.
Študijný program PaOZ DF a ExF:
1.ročník
doc. MVDr. Takačová Daniela, PhD.
2.ročník
doc. MVDr. Takačová Daniela, PhD.
Študijný program BKaP:
1.ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
2. ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
3. ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
Študijný program K DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Koščová Lenka, PhD.
2. ročník
MVDr. Koščová Lenka, PhD.
3. ročník
MVDr. Koščová Lenka, PhD.
4. ročník
MVDr. Koščová Lenka, PhD.
Študijný program CanHip DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Peťková Barbara
2. ročník
MVDr. Peťková Barbara
3. ročník
MVDr. Peťková Barbara
4. ročník
MVDr. Peťková Barbara
Študijný program VetSes DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Lacková Zuzana, PhD.
2.ročník
MVDr. Lacková Zuzana, PhD.