Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Študijní poradcovia na akademický rok 2021/2022

Študijný program VVL:
1.ročník
doc. MVDr. Beňová Katarína, PhD.
2. ročník
MVDr. Petrilla Vladimír, PhD.
3. ročník
MVDr. Bujňák Lukáš, PhD.
4. ročník
MVDr. Novotný Jaroslav, PhD.
5. ročník
MVDr. Valenčáková Alexandra, PhD.
6. ročník
MVDr. Dolník Michal, PhD.
Študijný program HP:
1.ročník
doc. MVDr. Kožárová Ivona, PhD.
2. ročník
MVDr. Maľová Jana, PhD.
3. ročník
MVDr. Semjon Boris,PhD.
4. ročník
MVDr. Výrostková Jana, PhD.
5. ročník
MVDr. Koréneková Beáta, PhD.
6. ročník
MVDr. Jevinová Pavlína, PhD.
Študijný program F:
1.ročník
PharmDr. Takáč Peter, PhD.
2. ročník
PharmDr. Fedorová Monika, PhD.
3. ročník
PharmDr. Šútorová Martina
4. ročník
PharmDr. Rozman Antoliková Natália, PhD.
5. ročník
PharmDr. Suchovič Radoslav
Študijný program TaKP:
1.ročník
Mgr. Bartkovský Martin, PhD.
2. ročník
Mgr. Bartkovský Martin, PhD.
Študijný program BKaP:
1.ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
2. ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
3. ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
Študijný program K DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
2. ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
3. ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
4. ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
Študijný program CanHip DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.
2. ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.
3. ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.
4. ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.