Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Študijní poradcovia na akademický rok 2022/2023

Študijný program VVL:
1.ročník
MVDr. Šimaiová Veronika, PhD.
2. ročník
doc. MVDr. Beňová Katarína, PhD.
3. ročník
MVDr. Petrilla Vladimír, PhD.
4. ročník
MVDr. Bujňák Lukáš, PhD.
5. ročník
doc. MVDr. Novotný Jaroslav, PhD.
6. ročník
MVDr. Valenčáková Alexandra, PhD.
Študijný program HP:
1.ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.
2. ročník
MVDr. Mesarčová Lýdia, PhD.
3. ročník
MVDr. Maľová Jana, PhD.
4. ročník
MVDr. Semjon Boris,PhD.
5. ročník
MVDr. Výrostková Jana, PhD.
6. ročník
MVDr. Koréneková Beáta, PhD.
Študijný program F:
1.ročník
PharmDr. Balážová Ľudmila, PhD.
2. ročník
PharmDr. Takáč Peter, PhD.
3. ročník
PharmDr. Fedorová Monika, PhD.
4. ročník
PharmDr. Šútorová Martina
5. ročník
PharmDr. Rozman Antoliková Natália, PhD.
Študijný program TaKP:
1.ročník
Mgr. Bartkovský Martin, PhD.
2. ročník
Mgr. Bartkovský Martin, PhD.
Študijný program PaOZ DF a ExF:
1.ročník
doc. MVDr. Takačová Daniela, PhD.
Študijný program BKaP:
1.ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
2. ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
3. ročník
doc. MVDr. Naď Pavel, PhD.
Študijný program K DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
2. ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
3. ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
4. ročník
MVDr. Iglódyová Adriana, PhD.
Študijný program CanHip DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Peťková Barbara
2. ročník
MVDr. Peťková Barbara
3. ročník
MVDr. Peťková Barbara
4. ročník
MVDr. Peťková Barbara
Študijný program VetSes DF a ExF:
1.ročník
MVDr. Lacková Zuzana, PhD.