Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Almášiová Viera, doc. MVDr., PhD. +421918967942 viera.almasiova@uvlf.sk
Andrašková Sandra, MVDr., PhD. +421917913081 sandra.andraskova@uvlf.sk -
Andrejčáková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984773 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk
Antožiová Vladimíra +421915984587 vladimira.antoziova@uvlf.sk -
Bačkorová Miriam, RNDr., PhD. +421907532336 miriam.backorova@uvlf.sk -
Bajusová Sandra, Bc. - sandra.bajusova@uvlf.sk -
Balajtyová Zuzana, Ing. +421915729361 zuzana.balajtyova@uvlf.sk -
Baláž Marcel - - -
Balážová Ľudmila, PharmDr., PhD. +421907536280 ludmila.balazova@uvlf.sk -
Balážová Lýdia +421915984596 lydia.balazova@uvlf.sk -
Ballayová Petra - - -
Ballók Michaela, Bc. - michaela.ballok@uvlf.sk -
Baloďanská Ivana, Mgr. +421915992260 ivana.balodanska@uvlf.sk -
Barát Richard +421907942863 richard.barat@uvlf.sk -
Barcal Ivan, Bc. - ivan.barcal@uvlf.sk -
Bárdová Katarína, MVDr., PhD. +421907778024 katarina.bardova@uvlf.sk -
Bartkovský Martin, Mgr., PhD. +421917124764 martin.bartkovsky@uvlf.sk -
Bašistová Helena - - -
Bášti Roman +421915992259 roman.basti@uvlf.sk -
Báštiová Ivana, Bc. +421917918359 ivana.bastiova@uvlf.sk -