Loading...

PUBLIKÁCIE a INOVÁCIE

Inovácie a transfer technológií

Patentové prihlášky

Expresná kazeta na prípravu proteín-mRNA-ribozómového komplexu
Mgr. Elena Bencúrová, doc. MVDr. Mangesh Bhide
Číslo prihlášky: PP 50080-2016
Dátum podania: 18.01.2016
Stav: v konaní – zverejnená prihláška
Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku
MVDr. Eva Styková, PhD., doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Číslo prihlášky: PP 50050-216
Dátum podania: 07.08.2016
Podaná medzinárodná PCT prihláška
Stav: v konaní – zverejnená prihláška
Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie
doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.
Číslo prihlášky: PP 50081-2016
Dátum podania: 23.11.2016
Stav: v konaní – zverejnená prihláška
Antioxidačná ochrana adjuvansu typu olej vo vode
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., RNDr. Judit Suli, PhD., doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Číslo prihlášky: P2017-025
Dátum podania: 26.06.2017
Stav: zastavená

Úžitkový vzor

Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie
doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.
Číslo prihlášky: 50129-2016
Číslo úžitkového vzoru: 8079
Dátum podania prihlášky: 23.11.2016
Stav: v konaní – zverejnená prihláška dňa 03.11.2017