Loading...

Zelená univerzita

Logo - UVLF Zelená univerzita

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa pripojila k celosvetovému trendu starostlivosti a zodpovednosti za našu Zem. Zamestnanci aj študenti dlhoročne realizovali viac či menej pravidelné a dobrovoľné aktivity pre planétu.  Súčasnosť si vyžaduje premeniť zapálenosť na trvalý a udržateľný postoj a prístup. Preto sa UVLF rozhodla stať ZELENOU UNIVERZITOU.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podporuje politiku Európskej únie v duchu stratégie Jeden svet – Jedna medicína – Jedno zdravie (One World – One Medicine – One Health). „Uvedomujeme si, že udržateľnosť sa musí stať prirodzenou súčasťou kultúry a filozofie na všetkých vysokých školách. Máme záujem realizovať opatrenia podporujúce uhlíkovú neutralitu. Ak hovoríme o zdravom svete, v ktorom v zdravom životnom prostredí žijú zdraví ľudia a zdravé zvieratá, musíme slová podporiť konkrétnymi činmi aj my. Je nám jasné, že nie sme globálnymi hráčmi, ale veríme, že aj drobný príspevok každého jednotlivca môže pri spoločnom úsilí priniesť v budúcnosti výsledok. Snažíme sa preto nájsť podporu u študentov, pedagógov i všetkých zamestnancov univerzity a podporiť dobré nápady na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme,“ povedala na margo zapojenia UVLF do klimatických aktivít jej rektorka Jana Mojžišová.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem realizovať opatrenia podporujúce uhlíkovú neutralitu. Veríme, že nájdeme podporu u študentov, pedagógov i všetkých zamestnancov našej univerzity. Očakávame, že prídu s nápadmi a tipmi, ako tieto aktivity podporiť a rozvíjať v rôznych formách.