Loading...

Zelená univerzita

Dobré rady

Na „zelené témy“ vzniklo už množstvo zaujímavých dokumentov a publikácií, či príručiek. Ak o nejakej viete, posuňte nám túto informáciu, radi sa s ňou podelíme ďalej na tomto mieste.
Ako pripraviť akčný plán zelenej infraštruktúry so zohľadnením nových výziev
Množstvo zaujímavých dokumentov nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je venovaná informačnej a metodickej podpore pre samosprávu

Zaujímavé príručky a publikácie vydáva občianske združenie Živica, ktoré sa venuje vzdelávaniu, ekoporadenstvu a poskytuje priestor na hľadanie samých seba.
Prírode blízka údržba mestskej  zelene
Metodická príručka Komu patrí Zem
Metodická príručka Svet je len jeden
Metodická príručka Staré sorty sú „in“
Príručka environmentálneho čistenia