Loading...

Zelená univerzita

Medzinárodné aktivity

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa na podnet Veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska zapojila do celosvetovej kampane proti zmene klímy a podpísala iniciatívu Race to Zero for Universities & Colleges.

Spolu s ďalšími 1050 univerzitami a inštitúciami z 86 štátov, v ktorých študuje desať miliónov študentov, sa svojím podpisom zaviazala, že podporí trojbodový program: mobilizáciu väčšieho množstva zdrojov pre výskum zameraný na klimatické zmeny, záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 alebo najneskôr do roku 2050 a rozvoj v poskytovaní vzdelávania v oblasti životného prostredia a udržateľnosti v  učebných osnovách, študentských ale aj komunitných programoch.

Tu nájdete zoznam signatárov iniciatívy Race to Zero for Universities & Colleges.

Cieľom tejto kampane bolo podporiť klimatický samit OSN COP26 (Conference of the Parties), ktorý sa konal od 31. októbra do 12. novembra 2021 v škótskom Glasgowe a zúčastnilo sa na ňom viac ako 20 000 politikov, diplomatov a aktivistov. Očakáva sa, že konferencia OSN o zmenách klímy by mohla rozhodnúť o tom, či sa podarí planétu ochrániť pred katastrofálnymi dôsledkami globálneho otepľovania. Planéta sa od začiatku priemyselnej revolúcie oteplila asi o 1 stupeň Celzia. Podľa prepočtov organizácie Climate Action Tracker z roku 2014 by sa pri vtedajšom tempe planéta ohriala do konca storočia o štyri stupne Celzia. Vedci vyzývajú na okamžité kroky v záujme dodržania cieľov parížskej klimatickej dohody, ktorá pripúšťa globálne oteplenie o najviac 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Podľa klimatológov by bolo pre udržanie globálneho otepľovania v bezpečných medziach potrebné, aby emisie stlačili do polovice storočia prakticky na nulu všetci veľkí znečisťovatelia, čo však krajiny zo skupiny G20, ktorá združuje 20 najväčších ekonomík sveta a sú zodpovedné za viac ako tri štvrtiny všetkých emisií skleníkových plynov, sa na spoločnom postupe zatiaľ nedohodli. Problémom sú aj otázky ekologizácie automobilového priemyslu, odstúpenie od používania fosílnych palív, boj s odlesňovaním a emisiami metánu alebo finančné príspevky rozvojovým krajinám.

UVLF chce byť zelená univerzita