Loading...

Plán obnovy

Plán obnovy

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Kód projektu : 09I03-03-V01-00151
Obdobie realizácie: 01.03.2023 – 28.02.2026

Pamiatková obnova budovy spojených Pavilónov č. 8 a č. 9 na UVLF v Košiciach

Evidenčné číslo žiadosti: 02I02-29-V01/029
Obdobie realizácie: 07.2023 – 06.2025

Obnova Pavilónu P 13 v areáli UVLF

Kód projektu: 08I01-20-V04-00003
Obdobie realizácie: 09/2024 – 08/2025