Loading...

Univerzitné časopisy

Študentský časopis ARDO

ARDO je časopis študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prvýkrát vyšiel v decembri 2010. Za jeho vznikom je nadšenie hŕstky študentov, ktorí cítili absenciu média, ktoré by v dobe rozvinutých informačno-komunikačných technológií oslovilo študentov všetkých študijných programov našej univerzity. Tlačená podoba časopisu sa overila ako stále najzaujímavejšia forma komunikácie so širokou čitateľskou verejnosťou. Časopis vychádza dvakrát za semester.

Názov Ardo sa inšpiroval menom sochy koňa ušľachtilého oldenburského plemena, ktorej autorom je najvýznamnejší český sochár na prelome 19. a 20. storočia, predstaviteľ monumentálneho realizmu a zakladateľ novodobého českého sochárstva Josef Václav Myslbek. V roku 1979 odliali v ČKD Blansko dve totožné bronzové sochy Arda, jeden exemplár je súčasťou areálu univerzity.

Redakčná rada:
predseda redakčnej rady – Richard Pavlík
členovia – Ivana Lančaričová, Petra Rendvanská, Lenka Sárková, Júlia Václaviková, Filoména Ághová, Nastasia Vlašičová, MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.
fotografi – Šimon Halás a Ján Kmeť

Redakcia:
Študentské domovy UVLF v Košiciach
Cesta pod Hradovou 11 a 13, 040 01 Košice
 ardouvlf@gmail.com

Tlač:
Univerzitná knižnica a edičné stredisko UVLF v Košiciach