Loading...

Univerzitné časopisy

Študentský časopis ARDO

ARDO je časopis študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prvýkrát vyšiel v decembri 2010. Za jeho vznikom je nadšenie hŕstky študentov, ktorí cítili absenciu média, ktoré by v dobe rozvinutých informačno-komunikačných technológií oslovilo študentov všetkých študijných programov našej univerzity. Tlačená podoba časopisu sa overila ako stále najzaujímavejšia forma komunikácie so širokou čitateľskou verejnosťou. Časopis vychádza dvakrát za semester.

Názov Ardo sa inšpiroval menom sochy koňa ušľachtilého oldenburského plemena, ktorej autorom je najvýznamnejší český sochár na prelome 19. a 20. storočia, predstaviteľ monumentálneho realizmu a zakladateľ novodobého českého sochárstva Josef Václav Myslbek. V roku 1979 odliali v ČKD Blansko dve totožné bronzové sochy Arda, jeden exemplár je súčasťou areálu univerzity.

Redakčná rada:
predsedníčka redakčnej rady – Scarlett Marešová
členovia – MVDr. Noema Kmecová, Dávid Ferko, Ivana Lančaričová, Richard Pavlík, Petra Rendvanská, Filip Repta, Lenka Sárková, Natália Stohlová, MVDr. Marián Prokeš, PhD.
fotografi – Šimon Halás a Ján Kristián Kmeť

Redakcia:
Študentské domovy UVLF v Košiciach
Cesta pod Hradovou 11 a 13, 040 01 Košice
 ardouvlf@gmail.com

Tlač:
Edičné stredisko a predajňa literatúry, UVLF v Košiciach