Loading...

PUBLIKÁCIE a INOVÁCIE

Prehľad publikačnej činnosti 2016 a 2017

Kategória
Počet IFP 2016
Počet IFP 2017
Počet VP 2016
Počet VP 2017
AAA
-
-
-
1
AAB
-
-
2
8
ADC*
73
88
73
88
ADD*
4
8
4
8
ADM*
16
21
16
21
ADN*
4
6
4
6
ADE**
-
-
19
20
ADF**
-
-
52
54
AED**
-
-
34
40
Spolu
97
123
202
246
Počet na 1 TP
0,38
0,47
0,80
0,97

IFP - Impakt Faktor Publikácia
VP - Vedecká publikácia
TP - Tvorivý pracovník
* IF publikácie (ADC, ADD, ADM, ADN)
** publikácie (ADC, ADD, ADM, ADN, ADE, ADF, AED)