Loading...

Organizačná štruktúra

Univerzitná knižnica a edičné stredisko

Výpožičné služby

Výpožičné služby sú základnou službou poskytovanou používateľom a to absenčne (mimo UKES) alebo prezenčne (v priestoroch UKES). Výpožičné služby sa poskytujú registrovaným používateľom s platným preukazom používateľa na základe knižničného poriadku.

Študovňa poskytuje prezenčné výpožičky:

  • najnovšej domácej a zahraničnej odbornú knižnej literatúry, zborníky, slovníky, encyklopédie, skriptá z oblasti veterinárnej medicíny, farmácie, chémie, biochémie a príbuzných odborov,
  • domáce a zahraničné periodiká,
  • záverečné práce študentov UVLF, vedecko-kvalifikačné práce zamestnancov UVLF, registrované v súbornom online katalógu.

Požičovňa poskytuje prezenčné a absenčné výpožičky:

  • študijnej literatúry, kníh, skrípt, predovšetkým pre študentov, vedeckých a pedagogických pracovníkov UVLF ako aj pre odbornú a laickú verejnosť,
  • dĺžka výpožičnej doby je podľa kategórií daného dokumentu, najviac na dobu 180 dní, pravidlá sú uvedené vo Výpožičnom poriadku,
  • požičiavanie prebieha v automatizovanom knižničnom systéme Advanced Rapid Library (ARL),
  • používateľom je k dispozícii on-line katalóg,
  • používateľ má možnosť 2x predĺžiť dobu vypožičania dokumentov osobne, e-mailom alebo po registrácii samoobslužne prostredníctvom on-line katalógu,
  • za nedodržanie výpožičnej doby sú stanovené sankčné poplatky.