Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika prežúvacov

Klinická činnosť

Klinická činnosť na Klinike prežúvavcov zahŕňa poskytovanie diagnostických, terapeutických a poradenských výkonov počas celého roka. Pokrýva širokú oblasť internej medicíny (hnačky, respiračné poruchy, steatózy, choroby predžalúdkov a slezu), chirurgie (rumenotómia, repozícia slezu, enetrotómia, cisársky rez), reprodukcie (diagnostika ultrazvukom) a ortopédie prežúvavcov (amputácie prstov, liečba fraktúr a skrátených šliach). Klinická činnosť je vykonávaná priamo na farmách (mobilná klinika) a na klinike, ktorá je vybavená dostatočným počtom ustajňovacích priestorov pre veľké a malé prežúvavce.