Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika prežúvavcov

Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť zahŕňa teoretickú a praktickú výučbu povinných predmetov: Choroby prežúvavcov pokrývajú všetky hlavné odborné špecializácie - vnútorné lekárstvo, chirurgiu, ortopédiu, reprodukciu, andrológiu a umelú insemináciu, ďalej sú to predmety Andrológia a umelá inseminácia, Propedeutika (Hygiena potravín) a Manažment zdravia stáda. Výučba praktických cvičení chorôb prežúvavcov je vykonávaná tak formou demonštrácií pacientov v klinickej posluchárni, cvičeniami na okolitých farmách (vyšetrenia chorých zvierat, odbery krvi a iného biologického materiálu, detekcia gravidity, aplikácia liečiv, ortopedické zákroky, riešenie puerperálnych ochorení a pod.), ako aj blokovými cvičeniami na Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici. V rámci povinne voliteľných predmetov získavajú študenti praktické skúsenosti v predmetoch Diagnostika porúch vnútorného prostredia zvierat a Asistovaná reprodukcia (spoločne s Klinikou ošípaných). Významnou súčasťou vzdelávania študentov sú klinické praxe, ktoré sa realizujú v podmienkach klinických priestorov (vyšetrovne, ustajňovacie priestory a laboratóriá) a prostredníctvom výjazdov mobilnej kliniky na okolité farmy.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
  • Choroby prežúvavcov
  • Andrológia a umelá inseminácia
  • Manažment zdravia stáda
  • Diagnostika porúch vnútorného prostredia zvierat
  • Asistovaná reprodukcia
Hygiena potravín:
  • Choroby prežúvavcov
  • Propedeutika