Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika prežúvavcov

Charakteristika pracoviska

Klinika predstavuje moderné univerzitné zariadenie, ktoré zabezpečuje vzdelávanie študentov, základný a aplikovaný výskum a rozsiahle poradenské a diagnostické služby v oblasti zdravia a chorôb prežúvavcov. Klinická výučba zahŕňa výučbu povinných predmetov: Choroby prežúvavcov pokrývajú všetky hlavné odborné špecializácie - vnútorné lekárstvo, chirurgiu, ortopédiu, reprodukciu, andrológiu a umelú insemináciu, ďalšie predmety sú Andrológia a umelá inseminácia, Propedeutika (Hygiena potravín) a Manažment zdravia stáda. Výučba praktických cvičení chorôb prežúvavcov je vykonávaná tak formou demonštrácií pacientov v klinickej posluchárni, cvičeniami na okolitých farmách (vyšetrenia chorých zvierat, odbery krvi a iného biologického materiálu, detekcia gravidity, aplikácia liečiv, ortopedické zákroky, riešenie puerperálnych ochorení a pod.), ako aj blokovými cvičeniami na Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici. Významnou súčasťou vzdelávania študentov sú klinické praxe, ktoré sa realizujú v podmienkach klinických priestorov (vyšetrovne, ustajňovacie priestory a laboratóriá) a prostredníctvom výjazdov mobilnej kliniky na okolité farmy. Dôležitou činnosťou kliniky je výskum, ktorý je zameraný na riešenie najzávažnejších zdravotných problémov prežúvavcov v podmienkach farmových chovov na Slovensku. Ide najmä o oblasť porúch pohybového a reprodukčného aparátu, choroby mliečnej žľazy, produkčné choroby dojníc, ako aj otázky laboratórnej diagnostiky. Na výskum nadväzuje rozsiahla expertízna a poradenská činnosť poľnohospodárskym podnikom (v rámci Slovenskej republiky, zvlášť pri riešení zdravia a reprodukcie zvierat, ako aj produkcie zdravotne bezpečných potravín živočíšneho pôvodu) pri aplikácii najnovších vedeckých poznatkov a využitia modernej prístrojovej techniky pre posudzovanie narušenia vnútorného prostredia prežúvavcov.