Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Klinická činnosť

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat zabezpečuje ošetrenie pacientov v oblasti internej medicíny, chirurgie, reprodukcie a ortopédie. Klinika má k dispozícii prístroj na inhalačnú anestéziu, prístroj na riadenie ventilácie a na endoskopické vyšetrenie s priamym prenosom obrazu na monitory a zároveň ukladaním záznamu endoskopického vyšetrenia. Pacientov vo väčšine prípadov prinášajú na ambulanciu samotní majitelia, voľne žijúce zvieratá nálezca. V prípade hydiny je táto dovážaná z hydinových fariem, alebo sa liahne priamo na klinike v nízko kapacitnej liahni, ktorou klinika disponuje.

Klinika zabezpečuje aj hospitalizáciu pacientov. Pri ich ošetrovaní asistujú službukonajúcemu veterinárnemu lekárovi aj študenti v rámci klinických stáží v slovenskej a anglickej výučbe. Pod dohľadom službukonajúceho veterinárneho lekára vykonávajú príjem pacientov a ich evidenciu, základné klinické vyšetrenia, odbery biologického materiálu, aplikáciu liekov, laboratórne vyšetrenia, asistujú pri operačných zákrokoch a zabezpečujú pooperačnú starostlivosti o pacientov.

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat v spolupráci s Úradom životného prostredia Košice – mesto a Košice – okolie zabezpečuje ošetrenie, dočasnú hospitalizáciu a rehabilitáciu odchytených, príp. nájdených dravcov a iných voľne žijúcich zvierat. Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat zabezpečuje činnosť nasledovných zariadení: Rehabilitačná a chovná stanica pre voľne žijúce živočíchy, ktorá je pod gesciou Štátnej ochrany prírody a administratívnym dohľadom Úradov ochrany životného prostredia pre Košice mesto a Košice okolie, prevádzkuje diagnostické laboratórium pre choroby včiel. Jeho účelom je skvalitniť výuku predmetu Choroby včiel a zároveň poskytnúť konzultačno–diagnostickú činnosť pre včelárov Slovenského včelárskeho zväzu.

Základné poskytované služby:

  • Hematologický a biochemický rozbor krvi vtákov plazov a malých cicavcov.
  • Koprologické a cytologické vyšetrenie.
  • Endoskopické vyšetrenie-vzdušných vakov, tráviaceho systemu.
  • Pred nákupne vyšetrenie exotických vtákov.
  • Určovanie pohlavia vtákov endoskopickou metódou.
  • Chirurgické zákroky (sterilizácia, kastrácia, cisarsky rez, terapia fraktúr Tie –In metodamy externej fixácie, extrakcia zubov a korektúra maloklúzie chrupu u hlodavcov a  kožušinových zvierat ,uprava okluzie zobákov exotických vtákov, terapia pododermatitídy exotických vtákov, terapia retencie  vajec u plazov a exotických vtákov, odstraňovanie nádorov a iné).