Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Zdravotná situácia včelstiev v ZO Banská Štiavnica
 • Zdravotná situácia včelstiev v oblasti Solune
 • Monitoring zdravotného stavu včelstiev v oblasti Púchova
 • Vplyv matky na čistiaci pud včelstva
 • Zdravotná situácia vo včelstvách vo vybraných lokalitách na Slovensku
 • Najčastejšie ochorenia morčiat na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
 • Aplikácia probiotik u exotických vtákov
 • Klinické využitie krvnej transfúzie u vtákov
 • Cytologické vyšetrenie črevnej mikroflóry vtákov
 • Vplyv antihelmintík na črevnú mikroflóru vtákov
 • Vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy u kurčiat
 • Sledovanie hematologických parametrov v chovoch hydiny
 • Choroby pohybového aparátu hydiny
 • Sledovanie parazitofauny v populáciách mestských holubov
 • Výskyt trichomoniázy v mestských populáciách holubov
 • Vyšetrenie medu podľa druhovosti peľu
 • Zdravotný stav včelstiev z vybraných oblastí stredného Slovenska
 • Health situation of bees in Kosice region
 • Organické liečenie včelstiev proti klieštikovi Varroa destructor
 • Využitie probiotík pre včely
 • Testovanie prípravku z morských rias na spád klieštika Varroa destructor, zdravotný a kondičný stav včelstva
Trh a kvalita potravín – diplomové práce:
 • Choroby včiel a ich riziko na včelie produkty