Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

HARMONOGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Prijímacie konanie
Zverejnenie tém dizertačných prác:
15. 04. 2021
Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium:
15. 06. 2021
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
01. 07. 2021
Seminár doktorandov
Dátum konania semináru doktorandov:
12. – 13. 11. 2020

DENNÍ ŠTUDENTI

I. ročník denné štúdium
Príprava individuálnych študijných a vedeckých plánov:
do 31. 10. 2020
Zápis predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov v AIS:
do 31. 10. 2020
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce:
do 31. 01. 2021
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 31. 08. 2021
Absolvovanie jazykového kurzu:
do 31. 01. 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2021
II. ročník denné štúdium
Absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka:
do 15. 01. 2021
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 15. 01. 2021
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:
do 31. 01. 2021
Termín konania dizertačnej skúšky:
február - marec 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2020
III. ročník denné štúdium
Experimentálna vedecká práca, publikačná činnosť:
do 31. 08. 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2020
IV. ročník denné štúdium
Termín odovzdania dizertačnej práce:
do 30. 04. 2021
Termín konania obhajoby dizertačnej práce:
jún - august 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda (v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia):
do 15. 09. 2021

EXTERNÍ ŠTUDENTI

I. ročník externé štúdium
Príprava individuálnych študijných a vedeckých plánov:
do 31. 10. 2020
Zápis predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov v AIS:
do 31. 10. 2020
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce:
do 31. 01. 2021
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 31. 08. 2021
Absolvovanie jazykového kurzu:
do 31. 01. 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2021
II. ročník externé štúdium
Absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka:
do 31. 08. 2021
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 31. 08. 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2021
III. ročník externé štúdium
Absolvovanie predpísanej povinnej skúšky:
do 30. 05. 2021
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:
do 30. 05. 2021
Termín konania dizertačnej skúšky:
júl - august 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2021
IV. ročník externé štúdium
Experimentálna vedecká práca, publikačná činnosť:
do 31. 08. 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2021
V. ročník externé štúdium
Termín odovzdania dizertačnej práce:
do 30. 04. 2021
Termín konania obhajoby dizertačnej práce:
jún - august 2021
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda (v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia):
do 15. 09. 2021