Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Harmonogram doktorandského štúdia

Prijímacie konanie
Zverejnenie tém dizertačných prác:
31. 03. 2024
Termín uzávierky podávania prihlášok na doktorandské štúdium:
31. 05. 2024
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
01. 07. 2024
Seminár doktorandov
Dátum konania semináru doktorandov:
09. – 10. 11. 2023

DENNÍ ŠTUDENTI

I. ročník denné štúdium
Príprava individuálnych študijných a vedeckých plánov:
do 31. 10. 2023
Zápis predpísaných profilových a povinne voliteľných predmetov v AIS:
do 31. 10. 2023
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce:
do 31. 01. 2024
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 31. 08. 2024
Absolvovanie jazykového kurzu:
do 31. 01. 2024
II. ročník denné štúdium
Zápis predpísaných profilových predmetov v AIS:
do 31. 10. 2023
Absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka:
do 15. 01. 2024
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 15. 01. 2024
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:
do 31. 01. 2024
Termín konania dizertačnej skúšky:
február – marec 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 1. rocník:
do 15. 09. 2023
III. ročník denné štúdium
Experimentálna vedecká práca, publikačná činnosť:
do 31. 08. 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 2. ročník:
do 15. 09. 2023
IV. ročník denné štúdium
Termín odovzdania dizertačnej práce:
do 30. 04. 2024
Termín konania obhajoby dizertačnej práce:
jún - august 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 3. roč.:
do 15. 09. 2023
(v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia):
do 15. 09. 2023

EXTERNÍ ŠTUDENTI

Zápis doktorandov v externej forme štúdia:
08. 09. 2023 o 10:00 h. – poslucháreň, pavilón č. 10
I. ročník externé štúdium
Príprava individuálnych študijných a vedeckých plánov:
do 31. 10. 2023
Zápis predpísaných profilových predmetov v AIS:
do 31. 10. 2023
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce:
do 31. 01. 2024
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 31. 08. 2024
Absolvovanie jazykového kurzu:
do 31. 01. 2024
II. ročník externé štúdium
Zápis predpísaných profilových a povinne voliteľných predmetov v AIS:
do 31. 10. 2023
Absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka:
do 31. 08. 2024
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 31. 08. 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 1. ročnik:
do 15. 09. 2023
III. ročník externé štúdium
Absolvovanie predpísanej povinnej skúšky:
do 31. 01. 2024
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:
do 31. 01. 2024
Termín konania dizertačnej skúšky:
február – marec 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 2. ročník:
do 15. 09. 2023
IV. ročník externé štúdium
Experimentálna vedecká práca, publikačná činnosť:
do 31. 08. 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 3. ročník:
do 15. 09. 2023
V. ročník externé štúdium
Termín odovzdania dizertačnej práce:
do 30. 04. 2024
Termín konania obhajoby dizertačnej práce:
jún - august 2024
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda za 4. roč.:
do 15. 09. 2023
(v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia):
do 15. 09. 2023
Prijímacie konanie
Zverejnenie tém dizertačných prác:
31. 03. 2024
Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium:
31. 05. 2024
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
01. 07. 2024
Seminár doktorandov
Seminár doktorandov:
09. – 10. 11. 2023