Loading...

Online Štátne skúšky 2021/2022

ROZVRH ŽIVÉHO VYSIELANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021/2022

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje, že živé prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako poskytovateľ živých prenosov nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu živých prenosov je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok právny postih. Rozvrh živého vysielania je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.
Živé vysielanie je realizované pomocou .
Video návody

Pre študentov: Nutné použiť nainštalovanú aplikáciu MS Teams v PC/NB/Apple (nie mobil/tablet)!

Študijný program: Všeobecné veterinárske lekárstvo

Komisia 1 - Nákazy zvierat, ochrana ŽP, vet. legislatíva a verejné a súdne VL
Komisia 2 - Nákazy zvierat, ochrana ŽP, vet. legislatíva a verejné a súdne VL

Študijný program: Farmácia

Komisia - 1
Komisia - 2