Loading...

Program EU4Health

SurVectorOH SURVector - One Health surveillance and Vector monitoring for cross-border pathogens

Cieľom medzinárodného projektu OH SURVector je ochrana zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia vytvorením systému monitorovania komárov a kliešťov na národnej úrovni za účelom dohľadu nad novými patogénmi v rámci iniciatívy „Jedno zdravie“.

Projekt sa zameriava na:

  1. včasné odhalenie zmien súvisiacich s výskytom vektorov a/alebo patogénov v členských štátoch konzorcia,
  2. včasné odhalenie epidémií a monitorovanie prebiehajúcich ohnísk ochorení prenášaných vektormi a
  3. posilnenie medziodvetvovej spolupráce na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni smerom k integrovanému prístupu „Jedno zdravie“.

Projektové konzorcium tvorí 8 inštitúcií z 5 členských štátov EÚ: Rakúsko (AGES), ČR (SZÚ), Grécko (EODY, AUTH, ELGO), Maďarsko (NCPHP, NFSCO) a Slovensko (UVLF).

Viac informácií o projekte, jeho aktivitách a výstupoch získate na webstránke projektu.

Základné informácie:
Názov projektu:
One Health Surveillance and Vector Monitoring for cross-border pathogens
Akronym projektu:
OH SURVector
Číslo projektu:
101132974
Program:
EU4Health
Téma:
EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05
Obdobie realizácie:
01.01.2024 – 31.12.2026
Koordinátor:
AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Projektová webstránka:

Spolufinancovaný EU