Loading...

Orgány univerzity

Základná organizácia OZ PŠaV

Nosným pilierom činnosti odborovej organizácie je spoločenská kontrola dodržiavania legislatívnych práv a presadzovania sociálnych požiadaviek zamestnancov v duchu hesla „Dôstojná životná úroveň - naše právo". Mimo základného poslania odborov - ochrany a presadzovania zákonných práv členov a zamestnancov univerzity je dôležitou úlohou odborov poskytnúť členom pomoc v sociálnej oblasti poskytnutím návratných bezúročných pôžičiek a sociálnych výpomocí.

Sídlo:
ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

Základná organizácia OZ PŠaV UVLF v Košiciach

Predseda rady základnej organizácie
Štefan Fedorčák
Podpredseda Rady ZO a riadenie športovej činnosti
doc. MVDr. Boris Semjon, PhD.
Tajomník rady základnej organizácie
Vladimíra Antožiová
Členovia rady základnej organizácie
Mgr. Ingrid Vrabcová
vnútro zväzová činnosť a práca s úsekovými dôverníkmi
Ing. Gabriela Oroszová
propagačná činnosť ZO a stravovanie zamestnancov
Bc. Lenka Perháčová
hospodár Rady základnej organizácie
Ing. Darina Chriašteľová
prevádzka a činnosť chaty VETERINÁR na Uhrínči a BOZP
Denisa Boľanovská
zájazdy a rekreačná činnosť
Ing. Peter Kolenič
univerzitné a detské podujatia
Revízna komisia Rady ZO
MVDr. Edina Szestáková, PhD.
predseda
Karol Gungl
člen
Natália Gregová
člen
Stravovacia komisia
Ing. Gabriela Oroszová
predseda
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
tajomníčka
MVDr. Katarína Bárdová, PhD.
člen
Komisia mladých odborárov
Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
predseda
MVDr. Filip Humeník, PhD.
člen
MVDr. Petra Timkovičová Lacková, PhD.
člen
Inventarizačná komisia
MVDr. Edina Szestáková, PhD.
predseda
Vladimíra Antožiová
člen
Denisa Boľanovská
člen
Ing. Darina Chriašteľová
člen

Súvisiace dokumenty: