Loading...

Orgány univerzity

Základná organizácia OZ PŠaV

Nosným pilierom činnosti odborovej organizácie je spoločenská kontrola dodržiavania legislatívnych práv a presadzovania sociálnych požiadaviek zamestnancov v duchu hesla „Dôstojná životná úroveň - naše právo". Mimo základného poslania odborov - ochrany a presadzovania zákonných práv členov a zamestnancov univerzity je dôležitou úlohou odborov poskytnúť členom pomoc v sociálnej oblasti poskytnutím návratných bezúročných pôžičiek a sociálnych výpomocí.

Sídlo:
ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

Základná organizácia OZ PŠaV UVLF v Košiciach

Predseda rady základnej organizácie
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Podpredseda a hospodár
Štefan Fedorčák
Tajomník rady základnej organizácie
MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Členovia rady základnej organizácie
Ing. Darina Chriašteľová
prevádzka a činnosť chaty VETERINÁR na Uhrinči, BOZP a kultúrne podujatia
Tomáš Grega
riadenie športovej činnosti
Vladimíra Antožiová
zájazdy a rekreačná činnosť
MVDr. Monika Garčárová
stravovanie zamestnancov, propagačná činnosť
Mgr. Ingrid Vrabcová
vnútro zväzová činnosť a práca s úsekovými dôverníkmi
Denisa Boľanovská
univerzitné a detské podujatia
Stravovacia komisia
MVDr. Monika Garčárová
predseda
Denisa Boľanovská
tajomníčka
RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.
člen
Vladimíra Antožiová
člen
Revízna komisia
MVDr. Edina Szestáková, PhD.
predseda
Karol Gungl
člen
Emília Nováková
člen

Súvisiace dokumenty: