Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Klinická činnosť

Klinika ošípaných realizuje:

  • Vyšetrenie a ošetrenie všetkých kategórií ošípaných
  • Hospitalizáciu pacienta s 24 hodinovým odborným dozorom
  • Chirurgické a ortopedické ošetrenie pacienta
  • Rannú diagnostiku gravidity (USG) a riešenie reprodukčných porúch prasničiek, prasníc a kancov
  • Laboratórnu diagnostiku (biochemické, hematologické a koprologické vyšetrenia)
  • Poradenskú činnosť v chovoch ošípaných

Klinika ošípaných v ambulantných i terénnych podmienkach chovu ošípaných je zameraná na klinické vyšetrenie a diagnostiku ochorení u všetkých kategórii ošípaných, terapiu a prevenciu vnútorných chorôb, chirurgické a ortopedické zákroky, ako aj poruchy reprodukcie ošípaných. Ambulantná činnosť je realizovaná v maštaľnej časti kliniky – pavilón 19.

Telefonický kontakt: +421 915 992 257