Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Prednosta kliniky Telefón E-mail Web
Reichel Peter, prof. MVDr., CSc. +421908976819 peter.reichel@uvlf.sk -
Sekretariát Telefón E-mail Web
Pavelková Elena +421907210396 elena.pavelkova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Pavelková Elena +421907210396 elena.pavelkova@uvlf.sk -
Krepelková Zuzana, MVDr. - zuzana.krepelkova@uvlf.sk -
Marholdová Zlata +421908803941 zlata.marholdova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bárdová Katarína, MVDr., PhD. +421907778024 katarina.bardova@uvlf.sk -
Kyzeková Petronela, MVDr. +421915986747 petronela.kyzekova@uvlf.sk -
Link Róbert, MVDr., PhD. +421915986696 robert.link@uvlf.sk -
Macák Vladimír, doc. MVDr., PhD. +421915984692 vladimir.macak@uvlf.sk -
Novotný Jaroslav, doc. MVDr., PhD. +421915986697 jaroslav.novotny@uvlf.sk
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Diškant Juraj +421915992257 - -
Durkaj Drahoslav +421915992257 - -
Tabačko František +421915992257 - -
Vojtko Ladislav, Bc. +421915992257 - -