Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Charakteristika pracoviska

Klinika ošípaných vznikla dňa 1. 9. 2007 ako novovytvorené pracovisko rozdelením II. Internej kliniky na Kliniku prežúvavcov a Kliniku ošípaných. Klinika chorôb ošípaných je umiestnená v pavilóne kliniky veľkých zvierat a v pavilóne chorôb ošípaných (P 19). Prevádza príjem a evidenciu pacientov, je vybavená ustajnením pre ambulantnú starostlivosť a stajňami pre hospitalizáciu pacientov. Klinika je otvorená počas celého roku, 7 dní v týždni. Bežná prevádzka prebieha od 8.00 hod. do 15.30 hod., kedy sa uskutočňuje bežná ambulantná a liečebná činnosť a je tu sústredená prevažná časť výučby študentov. Klinická starostlivosť o ošípané je v čase od 15.30 hod. do 7.00 hod. každý pracovný deň a počas celého dňa v sobotu, v nedeľu a počas sviatku v pohotovostnom režime, kedy je v prípade potreby telefonicky privolaný určený veterinárny lekár, ktorý podľa potreby zaistí pohotovostnú starostlivosť o zviera. Tejto činnosti sa môžu zúčastniť aj študenti.