Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Charakteristika pracoviska

Klinika ošípaných vznikla dňa 1. 9. 2007 ako novovytvorené pracovisko rozdelením II. Internej kliniky na Kliniku prežúvavcov a Kliniku ošípaných. Klinika chorôb ošípaných je umiestnená v pavilóne kliniky veľkých zvierat a v pavilóne chorôb ošípaných (P 19). Klinika prevádza príjem a evidenciu pacientov (t. č. pre nákazovú situáciu AMO je úradný zákaz prijímať a presúvať ošípané až do odvolania), je vybavená priestormi pre ambulantnú starostlivosť a stajňami pre hospitalizáciu pacientov. Klinika je otvorená počas celého roku, 7 dní v týždni. Bežná prevádzka prebieha od 7.00 hod. do 18.00 hod., kedy sa uskutočňuje bežná ambulantná a liečebná činnosť a je tu sústredená prevažná časť výučby študentov. Klinická starostlivosť o ošípané je v čase od 18.00 hod. do 7.00 hod. každý pracovný deň a počas celého dňa v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov v pohotovostnom režime, kedy je v prípade potreby telefonicky privolaný určený veterinárny lekár, ktorý podľa potreby zaistí pohotovostnú starostlivosť o zviera. Tejto činnosti sa môžu zúčastniť aj študenti v rámci klinickej praxe.