Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika koní

Klinická činnosť

Klinika koní poskytuje:
  • 24 hodinovú operačnú pohotovosť pre kone s kolikou a iné urgentné stavy
  • Hospitalizáciu pacienta s 24 hodinovým odborným dohľadom
  • Chirurgické a ortopedické vyšetrenie a ošetrenie koní
  • Vyšetrenie a ošetrenie v oblasti vnútorných chorôb koní
  • Reprodukčný servis pre kobyly (inseminácia chladeným a hlboko zmrazeným semenom, rannú diagnostiku gravidity kobýl)
  • Komplexné vyšetrenie koňa pred kúpou
  • Periodické a ortopedické podkúvanie koní
  • Poradenský servis pre chovateľskú verejnosť