Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika koní

Pedagogická činnosť

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Choroby koní
 • Pôrodníctvo, reprodukcia a reprodukčné poruchy
 • Základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie koní
 • Krízový manažment a biotechnika v reprodukcii
 • Výcvik a rehabilitácia koní
Kynológia:
 • Jazdectvo
Trh a kvalita potravín:
 • Jazda na koni
Hygiena potravín:
 • Výcvik a rehabilitácia koní
 • Choroby koní
 • Základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie koní
Vzťah človek - zviera jeho využitie v canisterapii:
 • Poruchy správania u koní