Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Prednosta kliniky Telefón E-mail Web
Valocký Igor, prof. MVDr., PhD. +421915984677 igor.valocky@uvlf.sk -
Sekretariát Telefón E-mail Web
Saidová Ingrid +421915984678 ingrid.saidova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bílek Ján, doc. MVDr., PhD. +421917554664 jan.bilek@uvlf.sk -
Dvorovenková Michaela, MVDr. - michaela.dvorovenkova@uvlf.sk -
Hura Vladimír, MVDr., PhD. +421915984717 vladimir.hura@uvlf.sk -
Koľvek Filip, MVDr., PhD. - filip.kolvek@uvlf.sk -
Murinčeková Petra, MVDr. - petra.murincekova@uvlf.sk -
Novotný František, prof. MVDr., PhD. +421915984693 frantisek.novotny@uvlf.sk -
Žert Zdeněk, MVDr., CSc. Dip. ECVS +421905258273 zdenek.zert@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Styková Eva, MVDr., PhD. - eva.stykova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Čriepoková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984663 zuzana.criepokova@uvlf.sk -
Halušková Valéria +421915984723 valeria.haluskova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Ballayová Petra - - -
Merva Oliver, MVDr. - oliver.merva@uvlf.sk -
Pandula Blažej, Ing. - blazej.pandula@uvlf.sk -
Tresová Jana - - -
Veles Ján - - -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Horňáková Petra, MVDr., PhD. - petra.hornakova@uvlf.sk -