Loading...

Projekty

Projekty Internej Grantovej Agentúry

IGA 16/2020
Vzťah medzi SDMA, FGF-23 a aldosterónom na podklade chronickej choroby obličiek u mačiek
Riešiteľ: MVDr. Simona Grelová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 12/2020
Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach
Riešiteľ: PharmDr. Dominika Faixová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 05/2020
In vitro stanovenie proapoptickej, antibiofilmovej a antioxidačnej aktivity vybraných silíc z rastlín čeľade Lamiaceae
Riešiteľ: PharmDr. Martina Proškovcová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 03/2020
Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom
Riešiteľ: Mgr. Katarína Peňazziová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 15/2019
Prevalencia Babesia gibsoni u plemena Americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie
Riešiteľ: MVDr. Martina Karasová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 08/2019
Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v surovom ovčom mliekuPOTENCIÁL LAKTOBACILOV V SUROVOM OVČOM MLIEKU
Riešiteľ: MVDr. Tatiana Vataščinová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 08/2019
Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v surovom ovčom mlieku
Riešiteľ: MVDr. Tatiana Vataščinová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 02/2019
Stratifikácia pacientov s kanínnou kognitívnou dysfunkciou, využitie inovatívnej bunkovej terapie
Riešiteľ: MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 01/2019
Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach
Riešiteľ: MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 07/2018
Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid
Riešiteľ: MVDr. Michaela Špalková, PhD.
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 06/2018
Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek
Riešiteľ: MVDr. Filip Humeník
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 05/2018
Klinické využitie extracelulárnych produktov adultných alogénnych mezenchymálnych buniek získaných z tukového tkaniva v ortopédii psov
Riešiteľ: MVDr. Kristína Huňáková
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 04/2018
Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybraných lokalitách na Slovensku
Riešiteľ: MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 09/2017
Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícií pesticídmi
Riešiteľ: MVDr. Martina Galdíková, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 05/2017
Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi
Riešiteľ: RNDr. Peter Očenáš, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 03/2017
Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps
Riešiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 01/2017
Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec
Riešiteľ: MVDr. Ivana Regecová, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 15/2016
Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov
Riešiteľ: MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017

IGA 13/2016
Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov
Riešiteľ: RNDr. Aneta Salayová, PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

IGA 08/2016
Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska
Riešiteľ: MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017