Loading...

Projekty

Projekty Internej Grantovej Agentúry

IGA 08/2019
Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v surovom ovčom mlieku
Riešiteľ: MVDr. Tatiana Vataščinová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 07/2018
Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid
Riešiteľ: MVDr. Michaela Špalková, PhD.
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 06/2018
Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek
Riešiteľ: MVDr. Filip Humeník
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 05/2018
Klinické využitie extracelulárnych produktov adultných alogénnych mezenchymálnych buniek získaných z tukového tkaniva v ortopédii psov
Riešiteľ: MVDr. Kristína Huňáková
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 04/2018
Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybraných lokalitách na Slovensku
Riešiteľ: MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 09/2017
Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícií pesticídmi
Riešiteľ: MVDr. Martina Galdíková, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 05/2017
Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi
Riešiteľ: RNDr. Peter Očenáš, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 03/2017
Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps
Riešiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 01/2017
Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec
Riešiteľ: MVDr. Ivana Regecová, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 15/2016
Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov
Riešiteľ: MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017

IGA 13/2016
Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov
Riešiteľ: RNDr. Aneta Salayová, PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

IGA 08/2016
Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska
Riešiteľ: MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017

IGA 01/2016
Genotypizácia Giardia Duodenalis ľudí a zvierat
Riešiteľ: MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017