Loading...

Projekty

Projekty Internej Grantovej Agentúry

IGA 14/2023

Štúdium angiogénnej odpovede ciev chorioalantoickej membrány vtáčieho embrya vo vzťahu k vybraným inovatívnym biomateriálom určených pre regeneračnú medicínu

Riešiteľ: RNDr. Zuzana Demčišáková
Obdobie: 2023 – 2024

IGA 13/2023

Antivírusový účinok IFN typu I na replikáciu kliešťami prenášaných orbivírusov

Riešiteľ: Mgr. Dominika Fedorková (do 31.1.2024); Mgr. Soňa Pivka, PhD. (od 1.2.2024)
Obdobie: 2023 – 2024

IGA 04/2023

Identifikácia nových kmeňov CPV-2 u klinicky chorých psov

Riešiteľ: MVDr. Andrea Pelegrinová
Obdobie: 2023 – 2024

IGA 01/2023

Zvyšovanie účinnosti liečby oromukozálnych ochorení vývojom in situ gélu na báze smart polymérov s obsahom nanočastíc striebra

Riešiteľ: PharmDr. Simona Rohaľová
Obdobie: 2023 – 2024

IGA 16/2020

Vzťah medzi SDMA, FGF-23 a aldosterónom na podklade chronickej choroby obličiek u mačiek

Riešiteľ: MVDr. Simona Grelová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 12/2020

Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach

Riešiteľ: PharmDr. Dominika Faixová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 05/2020

In vitro stanovenie proapoptickej, antibiofilmovej a antioxidačnej aktivity vybraných silíc z rastlín čeľade Lamiaceae

Riešiteľ: PharmDr. Martina Proškovcová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 03/2020

Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom

Riešiteľ: Mgr. Katarína Peňazziová
Obdobie: 2020 – 2021

IGA 15/2019

Prevalencia Babesia gibsoni u plemena Americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie

Riešiteľ: MVDr. Martina Karasová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 08/2019

Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v surovom ovčom mliekuPOTENCIÁL LAKTOBACILOV V SUROVOM OVČOM MLIEKU

Riešiteľ: MVDr. Tatiana Vataščinová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 08/2019

Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v surovom ovčom mlieku

Riešiteľ: MVDr. Tatiana Vataščinová
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 02/2019

Stratifikácia pacientov s kanínnou kognitívnou dysfunkciou, využitie inovatívnej bunkovej terapie

Riešiteľ: MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 01/2019

Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach

Riešiteľ: MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
Obdobie: 2019 – 2020

IGA 07/2018

Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid

Riešiteľ: MVDr. Michaela Špalková, PhD.
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 06/2018

Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek

Riešiteľ: MVDr. Filip Humeník
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 05/2018

Klinické využitie extracelulárnych produktov adultných alogénnych mezenchymálnych buniek získaných z tukového tkaniva v ortopédii psov

Riešiteľ: MVDr. Kristína Huňáková
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 04/2018

Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybraných lokalitách na Slovensku

Riešiteľ: MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Obdobie: 2018 – 2019

IGA 09/2017

Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícií pesticídmi

Riešiteľ: MVDr. Martina Galdíková, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 05/2017

Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi

Riešiteľ: RNDr. Peter Očenáš, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 03/2017

Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps

Riešiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018